Torsten Engholm

Blåmunkev. 18, 232 02 Åkarp   040-46 42 69

Kontakt

 

Torsten Engholm f. i Arlöv 1921 är autodidakt. Han inspirerades i början av 50-talet av imaginisterna, främst Max-Valter Svanberg, med vilken han också kom att bli nära vän. 
I mitten av 50-talet blev det två separatutställningar i Malmö, till vilka Max-Valter Svanberg skrev förord. (Se nedan)
1952 utställde han tillsammans med sin systerson Allan Friis i Nyköpings Konsthall.

Under några år på 50-talet deltog Engholm också i Unga Tecknares jurybedömda utställningar.

Med både Svanberg och Friis hade Engholm en omfattande brevväxling under 50-talet. (en brevväxling som finns tillgänglig för forskare.)

Engholm var redan vid denna tid utbildad folkskollärare och han blev sedermera ämneslärare vid skolor i Malmö, där han också fick en rektorstjänst vid Värner Rydénskolan i slutet av 60-talet.


Hans pedagogiska gärning kom att uppta alltmer av hans tid och intresse samtidigt som  hans konstnärsverksamhet avtog efterhand för att helt ha upphört  i slutet av 50-talet.

Efter pensionen 1986 återupptog han sitt måleri. Men  hans sedan ungdomen starka kyrkliga intresse inspirerade honom nu till en helt annan bildvärld. Han blev ikonmålare.  Se en mer utförlig biografi av Engholm

 

 

Klicka på bilderna för att få dem större

 

 

 

 

Nedan visas inledningsraderna till Max-Valters katalogförord okt. 1953

 

"Torsten Engholm är en bildpoet, vilken med färgen och formen som medel och med fantasin som förlösare av ett inre uttrycksbehov skapar bilder med en personlig och absolut äkta naiv formgivning. Det är färgkritan och även svartkritan separat, som blivit denne konstnärs viktigaste material, och bland de olika teknikerna är väl kritan den som ger den omedelbaraste följsamheten i ett lättrört och extatiskt konstnärstemperament. Torsten Engholm står mitt uppe i det skälvande förunderliga livets upplevelsevärld av föränderlig karaktär, bräddfull av brinnande lust till den rika och oroande skönheten, vilken i sig rymmer både liv och förgängelse i samma omutliga kalk...."

 

Se också  Allan Friis' konst