"Terroristen" , 1971

Originalet är en tuschmålning från 1971. Format 70 x 100 cm. 

 Utställdes i Lunds Konsthall 1974 och ett antal bibliotek i Sverige. Bilden illustrerar det polisvåld som användes för att kuva studentrevolten i USA 1968.

Uttrycket Terrorister användes då som nu även mot enskilda och organisationer som fullt legalt utrycker och visar radikala politiska åsikter, vilka avviker från den styrande maktelitens.

 

 

Intresserade kan ta kontakt med Allan Friis

Tlf. 046-29 24 02
e-mail: allan.friis@swipnet.se