<"center"> Kulturhus i Skåne

Nedan finns plats för framträdanden, presskonferenser och andra evenemang för resp. deltagare.

Falsterbo Museum  
Sjögatan, 239 40 Falsterbo
Tlf/fax: 040-47 05 13
Bengt Hansson 

tel 040-47 22 42.
bengt.04472242@telia.com


 

 

 

Lomma Kulturhus
Strandvägen 120, 234 32 Lomma


Lomma Museiförening. KRAFTEN
Kontaktperson:Tommy Nordström
Strandvägen 12, 234 36 Lomma
Tlf.040-412028
e-mail: tonolo@algonet.se
Hemsida: www.lommamuseiforening.se

 

 

Home

Kultur Skåne

Information