"Vi sitter i samma båt", 1974

Utställningsaffisch för en utställning i Lunds Konsthall 1974

Format 95 x 70 cm

Upplaga: 100 ex. 

Signerade

 

Originalet, utfört 1972, är en tuschmålning i format 150 x 210 cm och utställd i ett antal Konsthallar i Sverige, bl.a. i Lund och Malmö under 70-talet. Även i Moskva och Kiev. Var utställningsaffisch vid utställningen i Lunds Konsthall 1974.

"Vi sitter i samma båt" ska givetvis uppfattas ironiskt. Formuleringen är ideologiskt betingad och ett omtyckt budskap i företagskretsar för att upprätthålla föreställningen om gemenskap och gemensamma intressen för anställda och arbetsledare. Avsikten är att man därigenom ska försöka avvärja motsättningar under framför allt löneförhandlingar. Inom rubriken ryms också myten om människors  likhet inför lagen, såväl när det handlar om samhällsklass, kön eller "invandrare".

 

Intresserade kan ta kontakt med Allan Friis

Tlf. 046-29 24 02
e-mail: allan.friis@swipnet.se