Rune Skarvik

 

Prosaist och berättare

 

 

 

Rune Skarvik har arbetat i skilda polisbefattningar, allt från fjärdingsman på 1950-talet och kriminalkommissarie på 1980-talet. Pensionerades 1986.

Allmänt kulturellt intresserad bildade han år 1981 ett vänsällskap för sin vän, konstnären Gösta Werner. Såväl i sällskapet som i Stiftelsen Gösta Werners vänner verkade han som sekreterare. Skarviks arbete resulterade år 1989 i Museum Gösta Werner och Havet i Simrishamn, där han blev dess förste intendent, en befattning som avträddes år 2003.

Som författare debuterade han år 1996.

Invald i Sveriges författarförbund, Skåne Författarsällskap och Författarcentrum Syd

 

Utgivna böcker:

1996 – Gösta Werner – sjöman, konstnär och vän, 110:-
1997 – Böste – till flydda tider återgår, 160:-
1999 – Revhusen – idyll med förhinder (slutsåld)
2000 – Mitt liv som snut (slutsåld)
Finns även hos talboks- och blindskriftsbiblioteket
2001 – Kustvaktens påg (slutsåld)
2002 – Kommunalnämndens studieresa till Hamburgs glädjekvarter (Slutsåld )
Finns även hos talboks- och blindskriftsbiblioteket
2005 – Böste – Det var en gång.  Nyutkommen. 160:
2006 - Kommunalnämndens studieresa till Hamburgs glädjekvarter. Ny, omarbetad och utökad upplaga, 175:-
2007 - Revhusen - Fiskeläget som försvann, 185:-
2007 - Skörbjugg och lämparglädje.  Tre generationer berättar. 150:-
2008 - Fängslande möten, (Omarbetad och utökad upplaga av Mitt liv som snut) 175:-
2008  -  artes, scientia, veritas (distribueras under slutet av november. Beställningar mottages hos författaren) 

 

Kulturartiklar:

Kustbevakningen 100 år
Byalag och åldermän
Fiskebåter i äldre tider
Från fjärdingsman till närpolis
Gesäller korade efter gammal ritual
En skånsk möllebrännare
Konstförfalskningar
m flÖvrigt:


Föreläser om konstnären Gösta Werners spännande liv som idrottsman, sjöman, officer, konstnär etc.

Föreläser om Fängslande möten

Krönikör i Nya Upplagan .


 

Senaste bok

 

Blandat och gott


Med Blandat och gott återkommer Rune Skarvik till sitt skånska ursprung med snabba bilder från möten med färgstarka människor. Läsaren får möta en blandning av skrönor och verklighet, där sanning och dikt inte alltid är så lätta att skilja åt. I denna bok vidgar författaren motivkretsen bortom Skåne och Sverige till möten på andra platser även på andra sidan klotet. Det är korta berättelser, närmast ögonblicksbilder, där författaren skissar miljöer som läsaren kan känna igen sig i och där bisarra händelser överraskande infinner sig. Allt beskrivet med författarens känsla för humor. I ett par texter är Rune Skarvik en meditativ iakttagare av mer problematiska sidor i dagens Sverige, dock allt skildrat utan pekpinnar. Det kan vara tankar som vi själva kanske tänkt nån gång. Sammantaget en underhållande bok som man gärna återkommer till. 

HANS HOLST

 


 

 

Bilden är efter en målning av Gösta Werner

 

En uppriktig skildring av turerna kring tillblivelsen av Gösta Wernermuseet, som författaren till stor del ensam byggde upp under tjugo år, och hur han under ytterst anmärkningsvärda och förnedrande omständigheter skiljdes ifrån. 

Boken är ett exempel på den nya och mycket kontroversiella genre som startade med Maj Lundgrens Myggor och tigrar och fick sitt största genomslag med Lars Noréns En dramatikers dagbok... En sak är säker, den här boken kommer att diskuteras.
 

"Den uppriktige polisen

 

“När Rune Skarvik berättar historien om detta anmärkningsvärda handlande mot honom som initiativtagare till det fina museet, gör han det på ett fängslande och intressant sätt. För mig, som faktiskt ställt ut och föreläst på museet, är det Skarvik har att komma med mycket omskakande. Under mer än tjugo år jobbade den i november 82-årige polisen engagerat och med gott uppsåt för sin hembygd. Han visar nu civilkurage som vågar berätta och skulle Leif Hjärre och hans kompisar vilja säga emot… Det är verkligen ganska förfärliga saker som kommer fram… Vi läsare har fått oss årets klart mest intressanta och engagerande bok till dels. (Jean Bolinder i SkD 081112)”

 

...Men är du inte rädd för att anklagas för förtal eller ärekränkning? — Nej, det är sanna historier allihop. Jag har inte ljugit om någonting. Och är det någon som är kränkt, så är det väl jag. I allra högsta grad.  … utsagorna pockade på, menar han och påpekar att han redan är 82 år gammal. Man vet ju inte hur länge man går här, så jag ville få ut det nu. (Johan Bentzel, SkD 081120)

 

DET ÄR BETT I BATONGEN

Rune Skarvik är flitig med sitt skrivande han har gett oss färgstarka bilder från skilda fiskelägen liksom burleska sjömanshistorier. Han har gett många människor ovärderliga pusselbitar till sina egna rötter och samtidigt har han på ett tydligt sätt genomlyst ojämlikheter i människors levnadsvillkor, Han har visat på hur sakargument inte biter på maktspråk som när det gäller fiskeläget Revhusen.

I den nya boken håller han sig till tiden 1965 till2006 då han bodde i Simrishamn och nu är han betydligt skarpare i tonen och frän i sina angrepp mot både makthavare och uppkomlingar. Det märks att han har ett arbete som polis bakom sig, ett arbete för rättvisa. Den här boken är lite annorlunda jämfört med de övriga, den har en tydlig karaktär av självbiografi, han väljer ut episoder i sitt eget liv, kommenterar dem och han drar sig inte för att namnge och attackera de som han definierar som skurkar. Boken innehåller glädjestunder men framför allt mycket ilska och vrede.

Och mycket handlar om spelet kring konstnären Gösta Werner, om hans liv och konst och att finna en plats där hans konst kan bevaras och visas för allmänheten. För att sköta om detta bildas Sällskapet Gösta Werners vänner och det är om arbetet där som mycket av boken handlar. Om relationer, intriger, beskyllningar, egenmäktiga handlingar och fiffel i största allmänhet.

Jag begriper med en gång att detta är en partsinlaga, men samtidigt förstår jag att Rune Skarvik vill offentliggöra sin version för att få det sagt som han bär på, men också göra det känt för en större allmänhet. Och eftersom han har varit nära pudelns kärna så vet han sanningar som ingen annan vet, men jag tror att alla inte håller med om hans sanningar. Om de gör detta då är det allvarlig för centrala värden i vårt samhälle begrepp som demokrati, rättvisa och lojalitet. Men alla har möjligheter att lämna svar och repliker, om de inte gör det då gäller Rune Skarviks sanningar. Och det skulle vara mer än besvärande för många.

När jag läser dessa tankar och episoder då tänker jag på ett gammalt samhälle med patroner, fabrikörer och bruksägare. På ett samhälle med stora skillnader och där ett fåtal fattade beslut på egen hand med stöd av några handgångna män. Ett samhälle utan demokrati, utan solidaritet och de som skulle synas var inte de som hade utfört något arbete eller gjort några insatser utan de som utnämnde sig själva till betydelsefulla och inflytelserika med stöd från andra maktcentra. För att detta ska fungera krävs det smörjmedel som påkostade middagar och andra upptåg.

En annan reflektion som slår mig när jag läser boken är kommunens obeslutsamhet, flathet och vissa personers totala avsaknad av självdistans. Allt höljs i ett löjets skimmer med amatörism som främsta motto, det är som Grönköping fast värre.

Rune Skarvik mår nog bra av att skriva ur sig detta och bidra till att skildra en samhällsprocess som säkert finns lite varstans i vårt land. Han mår bra, men många andra måste må illa av att läsa detta.

Bo Bjelvehammar, Ystads Allehanda.

175:-

 

Den 30 maj nästa år skulle Gösta Werner ha fyllt 100 år. Man får hoppas att Rune Skarvik. Gösta Wernermuseets initiativtagare och Göstas gode vän, ombeds hålla minnestalet.

Allan Friis

 


 

Utgivna böcker i kronologisk ordning:

 

 

Gösta Werner - sjöman. konstnär och vän

 

110 :-

 

"Gösta Werner var som konstnär en öppen och generös människa. Han hade också ett förflutet. Som sjöman hade han seglat på världens alla hav och präglats av de hårda villkor som var verkligheten där ute. Rune Skarvik beskriver honom som "en hård, vänlig, vass och verserad gentleman" i detta vänporträtt av en komplicerad personlighet.

Författaren låter oss följa med från deras första möte, genom åren då konstnären mest levde på "knäckebröd, kaffe och hemrullade cigaretter" till genombrottsårens framgångar med retrospektiva utställningar och höga priser. Vi får läsa om Gösta Werner Museets tillkomst och om författarens framgångsrika år som intendent för museet."

 

 

 


 

Böste - Till flydda tider återgår...

 

160:-

 "BÖSTE ­ är en bred och livlig skildring av livet på ett fiskeläge på den skånska sydkusten. Vi får möta människor som levde ett hårt och många gånger farligt liv. De bistra levnadsvillkoren kan idag tyckas nästan orimliga men var naturliga för människorna som levde här för bara någon generation sedan.

Författaren skildrar roliga möten, uppseendeväckande händelser och människorna bakom dem. I texterna möter oss inte endast de original som dessa yttre villkor skapade utan också ett genuint skånskt språk såsom det skrevs och talades för någon generation sedan. Med sin bok har Rune Skarvik lämnat ett intressant bidrag till skånsk bygdeskildring. De som bor eller har verkat på Böste, liksom andra intresserade, kommer att få samma
glädje av att läsa boken."

 

 


 

 

"Revhusen - idyll med förhinder."

 

Slutsåld

 

"Ystads historia  börjar tidigt med en liten fiskeby, som vuxit upp i skydd av Revhakens udde invid den lilla, nu osynliga Riseåns utlopp.

Under medeltidens guldålder då  guldet var sillen som i otrolig mängd kunde ösas upp ur Östersjön, blev Revhusen den direkta arvtagaren till denna första fiskeby.

Revhusen är ett namn med klang för varje Ystadbo. Det var en egen stadsdel, en fiskeby och den mest idylliska delen av staden. Nu finns bara ett par hus kvar ute vid Sandskogen. Utvecklingen raserade Revhusen, förmodligen i onödan.

Författaren med egna rötter i Revhusen låter oss möta originella och festliga medborgare i det Revhusen som en gång var. Han låter oss också se de övergrepp som skedde mot människorna därute vilka saknade varje möjlighet att försvara sina egna hem."

 

Fil dr Kjell Bergman i Nya Arb: Revhusen – idyll med förhinder: ”Berättaren Skarvik förstår att uppskatta andra berättare och kan konsten att hantera den oftast svajiga gränsen mellan skröna och verklighetsåtergivning. Det är fiskarbefolkningens muntliga berättelser som ger hans historik liv och närvaro. Som folkhistoriker uppvisar han en släktskap med Frans Löfström, vars skildringar om Österlens kustbefolkning står sig än idag. Skarviks skildring av folkhumorn för tankarna till Piratens ösande ur österlenbornas berättartradition..”

 

 


 

 

"Mitt liv som snut"

 

Slutsåld

 

"Mitt liv som snut är en berättelse om polisarbete i Skåne från 1950-talet till 1900-talets slut.

Det är självupplevt och det är skrivet med en mild humor som ger en nödvändig distans till de ofta märkliga arbetsvillkor som uppfattades som helt naturliga när det en gång begav sig.

Polisens arbete speglar i hög grad vårt samhälle och ingen annan yrkesgrupp kommer i kontakt med så många olika och ibland märkvärdiga personer som vår polis.

Rune Skarvik har skrivit en angelägen bok. Den fångar en epok och en yrkesgrupps vardag som inte dokumenterats tidigare och som annars nog riskerat att försvinna i glömskan."

 

Redaktör Alf Jönsson i Polisavis: ...”Mitt liv som snut är den anspråklösa titeln på denna med mild humor präglade publikation. Bisarra marknadshistorier från Kivik har fått sitt utrymme och tankegången leds ohjälpligt till Piraten...”

 

 

 


 

 

"Kommunalnämndens studieresa till Hamburgs glädjekvarter"

 

Slutsåld. Har kommit ut som nyutgåva 2008

 

 Författaren Jean Bolinder i SkD kultursida 020729

 Kommunalnämndens studieresa till Hamburgs glädjekvarter” ... 

” Jag har tidigare skrivit här i SkD om Rune Skarvik, den före detta polisen i Simrishamn, som nu gläder många med sina trevliga och opretentiösa böcker. Om hans "Mitt liv som snut" skrev jag till exempel, att där ibland finns "lite av Piratens glada berättarlynne". Det är ett omdöme som kan berättas om den här 
boken. Skarviks människor påminner mycket om Piratens, men är kanske lite snällare skildrade. 

Det de råkar ut för berättas på ett evigt skånskt värdhus scen, där eviga ikoner sitter och dricker bäsk. Edvard Persson grubblar under sin hatt, Ingvar Holm lägger ut orden om folket i Basakull och Axel Larsson berättar om sin farfars morbror, den f d sjökapternen Jonas Emilsson i Råå.

 Min gamle vän Sten Broman hänvisar till vad som kan stå på flanellografen. Vid en hedersplats tronar förstås Piraten själv, hans stilistiska förmåga var unik och det är kanske bara Ingvar Holm, som når upp till den. Rune Skarvik har placerat sig vid ett litet bord nära dörren. Den som slår sig ner där, blir rikt belönad. Han är nämligen en person som det är mycket behagligt att lyssna till. Han vet hur en historia skall dras och han gör det på ett så eftertänksamt sätt, att man bara kan kapitulera.”

 

 


 

 

"Böste, det var en gång"

 

160:-

 

 

Rune Skarvik har nu utkommit med en ny bok om sitt kära Böste. Hans förra, "Böste - till flydda tider" utkom redan 1997. Den ger en historisk återblick till det gamla idylliska fiskeläget och dess strävsamma befolkning.  En del  av det överblivna material av intressanta händelser från 1900-talets första decennier som då samlades in, har nu, tillsammans med återgivande av intervjuer av äldre böstebor, som berättat om minnen från sina ungdomsår, givit  rikligt stoff till hans nu utkomna bok "Böste - Det var en gång.."

Jag vill genast säga att jag tycker om boken. Inte bara som en intressant dokumentärskildring om en karg tid i Böstes historia, utan även för Skarviks sätt att skildra enskilda människoöden, beskrivna med stor inlevelse och medkänsla. Allt belyst och insatt i ett socialt och kulturhistoriskt perspektiv.

I små korta fraser, ordvändningar eller kommentarer insprängda här och var i texten, avslöjar han sin väl dokumenterade förmåga att även se humoristiska och unika situationer i relationer människor emellan. I sista kapitlet avslöjar han också en sorgsen nostalgi och saknad efter något som försvunnit för alltid.
Boken kommer säkerligen genom sitt drag av universalitet även att  intressera en publik långt utanför Böstes gränser.

Allan Friis


Recension II, av Jean Bolinder

 "...Ändå är det förhållandevis få författare som gett sig på att skildra hur fiskarbefolkningen haft det i ur och skur. Därför blir man glad när man möter boken Böste Det var en gång av den utomordentlige Rune Skarvik. Han skriver om hur "Östersjöns blåsvarta vågor slår upp mot stranden, sköljer över tångrevlarna som kastats upp under höststormarna, rinner tillbaka och återkomma på nytt, så som de gjort sedan urminnes tider.
Jag befinner mig ensam vid båtlandningsplatsen på Böste fiskeläge, strax öster om Trelleborg. Vi närmare eftertanke finner jag att det är mer än sjuttiofem år sedan jag som barn lekte vid denna strand."

Det är en härlig utgångspunkt för en berättare och i boken får vi följa livets gång i det lilla fiskeläget – döda människor får nytt liv och med dem flydda tider med andra seder och bruk än dem vi nu har. Det är som en uppenbarelse av det gamla, det luktar fisk, av friskt hav, det knirkar i vagnar och hjulen gnisslar då de rullar över den med flintstenar lagade vägen...
Förre polisen, numera Simrishamnsbon Rune Skarvik är en av våra stora skånska berättare. Han har en sällsynt förmåga att ge liv åt både miljöer och människor. Det är ett stycke viktig skånsk historia som tecknas här. För Böstebor är förstås boken en pärla men det som här skrivs om Böste fiskeläge kan gälla många andra liknande platser längst kusten eller på våra svenska öar. En alldeles läsvärd bok är det. . 

 

 


 

 

2006. "Kommunalnämndens studieresa....." Finns nu i ny utökad upplaga.

 

175:-

 


 

 

Fiskeläget som försvann

Andra omarbetade och utökade upplagan

 

180:-

 

Recension i SkD den 6 juli 2007

... Åren går och många av de gamla fiskelägena har i likhet med Revhusen länge sedan skattat åt förgängelsen. Det är beklagligt eftersom  det är ett rejält svenskt kulturarv som förskingrats. En bok som Rune Skarviks Revhusen – fiskeläget som försvann har därför stor betydelse. På detta sätt sparas minnet av det liv som en gång levdes och de människor som fanns och kämpade då. Det är en sann kulturgärning, den Skarvik utfört. (Jean Bolinder)

 


 

Bilden är en akvarell av Gösta Werner

De riktigt goda skildringarna av sjömanslivet är inte så vanliga nu som på Harry Martinssons och Josef Kjellgrens tid. Men I dagarna har det kommit en saltstänkt bok av sjömanslivet I gamla dar. Det är Rune Skarviks  “Skörbjugg och lämparglädje” –  tre generationer sjömän berättar” ...

Jag har recenserat  Skarviks alla böcker och berömt  dem – Skarvik har en skvätt av Piratens berättarförmåga!”.

 Jean Bolinder I Strömstads Tidning 080131.

 

 

175:-

 


 

 

Fängslande möten .  2008

 

Omarbetad och utökad upplaga av Mitt liv som snut.

Rec.

" ...och Rune Skarvik fick överta vikariatet i Uppåkra.  ...mer än ett halvsekel senare kan man nu läsa hans skildring av Hedin-historien i en nyutkommen bok som heter Fängslande möten (Mitt liv som snut). Dapartemia i Ystad har gett ut boken, som är högst läsvärd.

… Rune Skarvik är en sann humorist och de är under läsningen av hans bok svårt att hålla smilbanden i schack. Han har många berättardrag gemensamma med Piraten och särskilt roligt blir det, när han i likhet med denne, tar oss till Kiviks marknad.

Mängder med skånsk kulturhistoria hittar man i denna bok som placerad på nattduksbordet kan förnöja många kvällar innan insomnandet.” 

Jean Bolinder Skd kultursida 080821.


Fängslande möten, erbjuden i BTJ-häfte 17, 2008:

 

Rune Skarvik arbetade som polis i södra Skåne från 1950-talet till 1990-talet. Han har i denna bok samlat minnen från sin tjänstgöringstid. Det har resulterat i en samling berättelser med tragiska, dramatiska men även dråpliga inslag (i ordets alla betydelser). Författaren beskriver bl.a. den s.k. Hurvamördaren men även andra mer godmodiga original porträtteras.

  Boken inleds med en beskrivning av en fjärdingsmans funktion och avslutas med en redovisning av polisorganisationens utveckling under 1990-talet. Skarvik har en god berättartalang och hans historier är underhållande, skrivna med mild humor. De ger också en ovanlig inblick i en landsortspolis skiftande vardag. Allt detta gör att boken har ett värde för en läsekrets intresserad av kriminalhistoria, särskilt med den lokala anknytningen. Sedan den förra upplagan har författaren utvidgat boken med ytterligare berättelser samt lite mer tilltalande layout vilket kan motivera ett utbyte av den tidigare upplagan. 

- Leif S. Persson

 

 

 

 

 


Portokostnader  30:-

Böcker kan beställas genom insättande av bokpriset + porto  på författarens Plusgiro 43 94 17 - 7

 

 

 

Malmö Stadsbibliotek: Sök författare: Skarvik, Rune 


 

 

 

 

Rune Skarvik
Regementsg. 7
S-271 41 Ystad
Tlf. 0411 13 14 3
e-mail: skarvik@swipnet.se

 

 

Home

Kultur Skåne

Kultur Sjaelland

Information