"En outsider som provocerar"

Recension av Clemens Altgård, Skd 05-02-25

 

"......Det är en på många vis en märklig bok med bilder som ligger nära det man brukar kalla outsiderkonst. Vad är då outsiderkonst?. Jo, det finns en definition som jag tycker är bra. Chicagoförfattaren William Swislow anser att begreppet användas i de fall då människan bakom bakom verket har skapat detta utan hänsyn till etablerade uppfattningar om vad som är konst. Det får inte heller finnas en strävan efter kommersiella framgångar eller en vilja att bli erkänd av konstetablissemanget. Det passar in ganska bra på Friis' bildskapande nuförtiden.

För var och en av årets dagar finns det en bild och en bildtext. Redan den 1 januari utsätts berättarjaget för en attack: "Jag var helt oförberedd,. Anfallet kom snabb och oväntat. Det var över på ett ögonblick och jag störtade ner i avgrunden. "Så inleds en paranoid och en kuslig åktur genom själens landskap. Det är en resa som gradvis ter sig alltmera olustig, men framställningen är engagerande trots att såväl bilderna som texterna ofta är rätt abstrakta. Ömsom är det hallucinatoriska tillstånd som speglas ömsom är det satiriska utfall mot en orättvis världsordning, men tråkigt blir det aldrig. Teckningarna sjuder av energi och expressiv gestaltningsförmåga....."...Konungens dagbok står sig däremot  gott som ett personligt dokument och en djärv gestaltning av själsliga kval i globaliseringens tidevarv."