Meditation, en bok om konstmyter och konstspekulation

 

Det har varit  ovanligt många besökare på denna sida senaste tiden. Om du är en av dessa, vad är orsaken till ditt besök?

allan.friis@swipnet.se

 

 

Illustrationer ur boken. Totalt finns det 50 illustrationer

 

Meditation är en satir över konstmarknaden och konstnärligt skapande. Vi möter den okände konstnären Erik G. Syrén när han får ingivelsen att på eget initiativ uppföra ett stort skulpturalt verk på offentligt grönområde. Olika företag sponsrar glatt, men de omkringboende och myndigheterna kämpar för rivning. Opinionen vänder när en konsthandlare börjar marknadsföra Syrén och han blir känd i massmedia. Akademiska uppsatser och kryptiska essäer höjer Syréns värde och skulpturen utnyttjas så länge det går. När ett multinationellt bolag sedan sponsrar hans nästa verk gör han ett internationellt genombrott. En biografi fram till 1915 avslutar boken, som borde vara oumbärlig för konstmarknadsspekulanter med självironi. Den är underhållande, säkert mycket träffande och anbefalles varmt./ Agneta Lundström.

Ur Bibliotektjänsts Sambindningslista, Nr 4/90     Illusterad, 93 s

Pris: 40:- exkl. porto storlek 18 x 11 cm vikt 95 g  originalbilderna 16 x 10 cm  pris: 200:-

 

Följande Meditationsbilder finns också i större format och i andra tekniker:

 

Röd-svart tusch , c:a 60 x 34 cm

2600:-

 

Röd-svart tusch , c:a 60 x 34 cm

2600:-

 

Tusch/vaxkrita , c:a 60 x 34 cm

2600:-

 

Röd-svart tusch , c:a 60 x 34 cm

¨2600:-

 

 

Röd-svart tusch , c:a 60 x 34 cm

2600:-

 

Röd-svart tusch , c:a 60 x 34 cm

2600:-

Färgträsnitt , c:a 25x 16 cm

200:-

Akvarell , c:a 30 x 21 cm

500:-

Kontakta  Allan Friis för frågor

Se också Allan Friis' Museum

Mina publikationer

 

Jag håller på med ett projekt, som går ut på att sammanställa min konst från olika tidsperioder i s.k. Utgåvor.

I dessa presenterar jag inte bara samtliga konstverk under perioderna, utan också utställningar, resor, recensioner, egna texter, brev, möten och olika slags

dokument i samband med ansökningar, kommentarer och offentliga diskussioner. Kort sagt , varje utgåva kan ses som en slags personlig vitbok från den aktuella tiden.

Klicka på bilderna för information

1

2

3
OBS. Utgivningen är försenad på grund av felaktig färgleverans till tryckeriet.

4

På gång