Medea - Terroristen

 

 

En framtidsthriller av Allan Friis

Utgiven på Skrivareförlaget i Malmö i 300 ex. 361 sidor

Pris (Utan kulhål) 40:-

Boken kan signeras och beställas av författaren

 

 via e-mail: allan.friis@swipnet.se el. tel. 046-29 24 02

 

Huvudhandlingen utspelas i Öresundsregionen år 2040. I regionen finns en motståndsrörelse mot ett korrupt politiskt system. som är i händerna på en maffiainfluerad ekonomisk maktelit. Motståndsrörelsen har sitt huvudsäte i Malmö och Köpenhamn.

Alla tidigare offentliga verksamheter är avreglerade sedan 20 år tillbaka, sedan USA ekonomiskt annekterat landet. En stor kontroll- och repressionsapparat håller befolkningen i schack.

En konstnär, Vincent Höglund i Bjärred och en f.d. överste, August Strindberg i Malmö är ledare för en växande motståndsrörelse.

I USA finns en kvinna, Karen Johnson, svenskättling och arvtagare till en stor förmögenhet, som hennes morfars farfar, Sven Jönsson, bagare, byggt upp sedan han emigrerade till USA 1927.

Hennes föräldrar, Helen och Michael, har organiserat en motståndsrörelse "The New Movement" i delstaterna Wisconsin och Illinois med förankringar i New York.

Karens mor omkommer under en FBI-razzia och Karen tar över ledningen. Hon har utbildat sig till programmerare och dataoperatör och beslutar sig för att bekämpa den ekonomiska makteliten elektroniskt.

Efter en tids arbete lyckas Karen konstruera ett så kallat riktat angrepp, som slår bl.a. mot kommunikationssystemen hos CIA och FBI. Kaos utbryter i landet. Repressionen sätts igång med stor kraft mot misstänkta terrorister.

Karen som tagit sig kodnamnet Medea, har samtidigt skickat ut ett revolutionsupprop till landets universitet, företag och massmedia. Ett högt pris är satt på hennes huvud.

Karen tvingas fly till Skåne, där hon har släktingar. Dessa har sedan en tid förvaltat ett par fastigheter i Malmö och Bjärred, inköpta av Karen och hennes mor för att ha som eventuella tillflyktsreserver. Hon inreder så småningom en lägenhet åt sig själv i sina fastigheter på vardera orten.

Efter en kort tid kommer hon i kontakt med Vincent och Strindberg och lierar sig med dem i upproret mot "Högkvarteret", som är regionens politiska och ekonomiska maktcentrum och som leds av Felix Bildt, släkting till f.d. statsministern Carl Bildt.

I Högkvarterets forskningscentrum, som är förlagt till f.d. kärnkraftverket i Barsebäck, pågår tillsamman med Astra-Zeneca bl.a. avancerad genforskning, som resulterat i en helt ny, ekonomiskt lönsam produkt; en korsning mellan hund och människa. Produkten har döpts till Platon.

Norma är chef för "Välfärdscentrum" i Bjärred och underställd Felix Bildt. Norma kommer att på ett personligt plan framstå som huvudmotståndare till Karen och Vincent. Norma lyckas av en tillfällighet hitta Platon. som hon dresserar till en farlig vakthund åt sig själv, vilket kommer att få oväntade följder.

Den 25 november 2040 är den dag då Karen ska sända iväg den avgörande "Virusattacken" mot Högkvarterets datorsystem samt mot regionens banker och storföretag.

Personregister

Medea,                  alias Karen Johnson, Dorothy Merton IT-snille
Michael Stanton,     universitetslärare, Karens far
Helen Johnson,       ledare för The New Movement, Karens mor
Sonja,                    universitetsstuderande, Karens syster.
Brian Regland,        universitetsstuderande
Betty,                    universitetsstuderande
Carol Mondale,       ansvarig för den politisk-ekonomiska sektionen i The New movement
Vincent Höglund,     konstnär och lokal ledare för motståndsrörelsen i Öresundsregionen
Felix Bildt,              kommendant för Öresundsregionens Högkvarter i Barsebäck
Sivert Öholm,          chef för Forskningscentrum förlagd till f.d. kärnkraftverket i Barsebäck
Norma Hellsvik,       chef för "Välfärdscentrum" i Bjärred
Elsa,                       anställd som sekreterare på Välfärdscenter
Larry,                     alias Lasse Persson, anställd som Normas livvakt
August Strindberg,   f.d. överste i armén. Ledare för motståndsrörelsen i Öresundsregionen
Harry Malmborg,      gruppledare för motståndsrörelsens malmöavdelning
Trine Jensen,           medlem i Attackrörelsen på 2020-talet
Bengt Larsson,        Medlem i Attackrörelsen på 2020-talet
Ingrid Cavalli,          Lärare. Bosatt i Malmö Släkting till Medea
Berthold Cavalli,      Ingrids man. Biokemist på Astra
Lars Leijonborg,      en veterinär
Sören Kirkegaard,    f.d. journalist på Berlingske Tidende, försörjer sig som fotograf i Bjärred
Krister,                   Ett Jehovas Vittne
Platon,                   Genmanipulerad hund
Euklides,                Genmanipulerad råtta