"A Selfmade Man", Tusch1971

Originalaffischen,  format 100 x 70 cm

Utställd i ett antal Bibliotek och Bokkaféer i Sverige under 70-talet. 

Dessutom i Göteborgs och Lunds Konsthallar 1973 resp. 1974. 

 


"A Selfmade Man", 1971

Affisch i format 52 x 36 cm

Upplaga: 100 ex

Signerade

Endast ett fåtal ex.  kvar.

 Bilden skulle också kunna heta "Machomannen" och vill rikta sin udd mot såväl en inskränkt manlig självuppfattning som mot inställningen att det är rätt att ohämmat ta för sig och berika sig själv och, om det behövs, att bildligt eller bokstavligt "gå över lik". Ofta hänvisar man till den mänskliga naturen och "den starkes" rätt att dominera andra och "plikten" att ekonomiskt förverkliga sig själv osv.

Bilden har fått förnyad aktualitet med tanke på Skandiaskandalen. Det är kanske dags att omdefiniera de gamla uttrycken tärande och närande klasser. Vi har åtminstone fått säkrade bevis för att det även i Sverige har etablerats en cynisk plundrarelit efter amerikanskt mönster.

Utställd i ett antal Bibliotek och Bokkaféer i Sverige under 70-talet. 

 

Intresserade kan ta kontakt med Allan Friis

Tlf. 046-29 24 02
e-mail: allan.friis@swipnet.se