Lomma Kulturhus

 

F.d. Folkets Hus, Strandvägen 120

 

Lomma Kulturhus exteriör mot öster

Exteriör mot öster, Strandvägen 

 

Folkets Hus i Lomma, som är ett av landets äldsta folketshusbyggnader, stod färdigt redan 1898. Byggnaden bibehöll i stort sitt ursprungliga skick till 1919.

Huset blev inte bara hemvist för arbetarrörelsen, utan också för ett allt mer omfattande föreningsliv i kommunen. Det blev därför nödvändigt att uppföra en tillbyggnad som blev klar 1920.

Den nya tillbyggnaden omfattade förutom källare också en scen med omklädningsrum och ett kontor på första våningen samt samlingssal, bibliotek och läsrum på andra våningen Detta medförde nya användnings-
områden som t.ex. biograf- och revyverksamhet.

Genom en del ombyggnader kom stora salen alltmer att få karaktär av biografsalong.

Under slutet av 50-talet fick Folkets Hus dålig ekonomi orsakad av kraftigt vikande publiksiffror för verksamheter som dans, servering, föreningsmöten och biograf. Underhållet blev alltmer eftersatt och Folkets Hus' styrelse såg ingen annan utväg än att sälja tomt och anläggningar till kommunen 1970.

Huset blev efterhand i allt större behov av en ombyggnad, vilken dock inte skedde förrän 1990. Då genomfördes en omfattande renovering, som syftade till att dels återställa intressanta delar till ursprungligt skick, dels att åter ställa lokalerna till kultur- och föreningslivets förfogande. Byggnaderna hade i detta skede blivit K-märkta.

Kulturförvaltningen har nu planer på att förstärka och utöka de kultur-
aktiviteter som i viss utsträckning redan existerar, genom att erbjuda lokalerna till olika kulturorganisationer och föreningar inom t.ex. musik, teater, dans och konst. Det gamla Folkets Hus kommer därigenom att få status som kulturhus.

Sedan 1996 har konstnär Allan Friis sin ateljé i den gamla vaktmästar-
bostaden på andra våningen.

Fr.o.m juli 2000 flyttar Lomma Konstförening in i tillbyggnaden från 1920, där tidigare Lomma kulturförvaltning hållit till.

 

 

Home

Kultur Skåne

Kultur Sjaelland

Information