"Krossa fascismen" , 1992

Signerad affisch i A3-format 

Upplaga: 5 ex.

 

 

Intresserade kan ta kontakt med Allan Friis

Tlf. 046-29 24 02
e-mail: allan.friis@swipnet.se