Lomma Museiförening

Bildades i februari 1989

 

1995 köpte föreningen den då nästan 90-åriga Kraftstationen i Lomma av

Sydkraft i syfte att använda byggnaden som museum och utställningshall.

Sedan dess har, efter intensivt restaureringsarbete av frivilliga krafter,

kulturhistoriska och ett antal intressanta givande konstutställningar

kunnat genomföras på Kraften.

 

 

 Nedan visas ett informationsblad och föreningens logotype.

 

 

 

Program 2005

 

 

 


 

 

Ni som har kulturhistoriskt intressanta föremål, bilder eller skrifter med

anknytning till Lomma/Bjerred, kan hänvända Er till redaktionen för

Museiföreningens informationsblad.

 

Redaktör: Tommy Nordström Strandvägen 12, 234 36 Lomma
Tlf. 040-41 20 28
e-mail: tonolo@algonet.se

 

Ordförande: Bosse Svensson , Algatan 4, 234 31 Lomma

Tlf. 040-41 03 13

 Hemsida: www.lommamuseiforening.se

 

Home

Kultur Skåne

Kultur Sjaelland

Information