Konstartiklar av Allan Friis 1969 - 2011

 

Jag visar här ett antal artiklar om konst mellan åren 1969 - 2011. De flesta är publicerade i malmötidningar som t.ex. Sydsvenska Dagbladet, Arbetet och Skånska Dagbladet. Artiklarna är såväl debattinlägg och polemik, dels mot olika former av konstföreteelser dels mot andras artiklar samt aktuella utställningar. Ett par handlar om konst som socialt fenomen och om konstens praktik.

Några artiklar är om enskilda konstnärer, som väckt mitt speciella intresse.

Ett par artiklar är från slutet av 60-talet och mitten av 70-talet. Det kommer att märkas av språkbruket, men jag tar med dem ändå, för de speglar den tidens optimistiska illusioner hos den radikala vänstern om vad konsten skulle kunna användas till.  Dessutom finns hos en del bland dagens (2011) unga konstnärsgeneration en öppning mot en konst som vill synliggöra globala samhällstrukturer, som utövar olika former av förtryck och mänsklig exploatering. Här kan 70-talets och dagens radikala konstnärer mötas, trots skillnader i språkbruk och konstnärlig praktik.

Kulturrevolution 1969

Konstspekulation 1977

Konsthallsinstitutionen 1978

Spekulationsgrafiken 1984

Konst som avantgarde? 1986

HIV-konst 1994

Roy Lichtenstein 1995

Richard Nonas 1995

John Heartfields fotomontage 1995

Inspirera till handling 1996

Jasper Johns 1996

Utställningen SÅR 1998

Avföringskonst 1998

Ecco Homo-utställning 1999

Sövit och sanningens vansinne 2005

Engagerad konst 2010

Min konst 1960-70-tal En tillbakablick. 2010