Göran Segergren

 

Målare, tecknare grafiker

Född 1938 i Göteborg

Bosatt och med ateljé på

 Råå

 

                       Blå Jungfrun                 Gouache

 

 

Utbildning Skånska Målarskolan, 1964
Målarskolan Forum, 1972 - 73
Separat-
utställningar i urval
Den Frie, Köbenhavn 1975
Galleri Oktober, Göteborg 1976
Galleri H, Stockholm 1985
Galleri S:t Peder, Köbenhavn 1986
Galleri Ibstinans, Köbenhavn 1996
Representation, bl.a. Malmö Museum
Helsingborgs Museum
Offentlig utsmyckning Arbetsförmedlingen (Musikhuset) Båstad 1988

 

 

Under det samhällstillvända 70-talet var Göran Segergren politiskt aktiv och gjorde med sina bilder inlägg i debatterna. Debattör har han också varit som författare, med "Porträtt Drottninghög" (1990) och "Kaninfarmen" (1994), en skröna om Sverige och svenskarna.

1978 ordnade han i samarbete med Metall i Landskrona utställningen "Rädda varven" och fortsatte bl.a. med "Stoppa knarkandet". Så sent som 1985 initierade han och medverkade i den stora utställningen "Konstnärer för Afghanistan" i Helsingborg, som kan ses som ett avståndstagande från den sovjetryska imperialismen.

Men sedan ett årtionde var han då helt fascinerad av en helt annan konst med månghundraåriga traditioner: Det arabiska, kanske ursprungligen persiska miniatyrmåleriet. Han började först vid 34 års ålder ägna sig åt konsten på heltid. År 1975 reste han i tre månader i Algeriet, den resan förändrade hans konstsyn, han fascinerades av den samtida miniatyristen Mohammed Racim (som gått bort kort tid dessförinnan), Algeriets nationalmålare, som outtröttligt förde traditionerna inom den arabiska konsten vidare.

Segergren hade länge arbetat som tecknare och illustratör, nu förändrades hans inriktning från impressionistiska ögonblicksbilder till dekoration och lusten att arbeta med lysande färger. Själv säger Segergren anspråkslöst att hans målningar efter resan till Algeriet endast är "övningar byggda på den islamiska konsten", men i själva verket utforskar han och utvidgar de klassiska mönstrens möjligheter, på liknande sätt som Oscar Reutersvärd gör med sina "omöjliga figurer".

Variationerna på detta "arabiska tema" - geometriska figurer, framför allt den allestädes förekommande, mångfasetterade stjärnan (den judiska Davidsstjärnan är en variant!) - tycks vara outsinliga. Liksom Racim kan Segergren låta de traditionella mönstren i guld och lysande färger enbart utgöra ram till en föreställande bild i centralperspektiv, såsom den praktfulla gouachen "Jerusalem", där man ser en jude och en arab vandra tillsammans i ett fritt Jerusalem, som symboliseras av Klagomuren och Klippmoskén inom en "fredsduvevit" ram. De symmetriska mönstren demonstrerar en vilja att skapa ordning i den nutida världens kaos, en rättvis ordning.

Helmer Lång

 

 

 

Klicka på bilderna

 

 

Göran Segergren
Lybecksgatan 25, 252 69 Råå


Tlf/Fax. 042-26 24 51

 

 

 

Home

Kultur Skåne

Kultur Sjaelland

Information