Birgitta Önnerfält

 

 

Hieronymus, Översättarnas skyddshelgon

 

 

Auktoriserad translator

Är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet efter att översättaren genomgått prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Som innehavare av auktorisation från spanska och franska till svenska (en av ca 15 i Sverige) har jag rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande då jag utför kvalificerade översättningar med lagstadgad tystnadsplikt.

 

Utbildning

Lärarutbildad i engelska, franska och spanska vid Lunds universitet och Lärarhögskolan i Malmö.
Översättarutbildning från Stockholms universitet och Tolk- och översättarcentrum.

 

Erbjudanden

Språktjänster på svenska. Översättningar av facktexter och skönlitteratur från spanska, franska, engelska och danska utförs noggrant, säkert och snabbt liksom språkgranskning och korrekturläsning. Om du vill lära dig spanska eller franska kan jag dessutom med min långa erfarenhet inom vuxenutbildningen erbjuda varierad och rolig språkinlärning.

 

Översättningar

Skönlitteratur: prosa och teater

Allmänna facktexter

Juridiska och ekonomiska texter: årsredovisningar, domar, fullmakter, betyg, o.s.v.

EU-texter, medicin, kultur, utbildning, turism, mat, språkvetenskap

 

Uppdragsgivare

Malmö stad
Hässleholms kommun
Utrikesdepartementet
Utbildningsdepartementet
Förlaget En bok för alla
Broströmkoncernen
Notarius publicus
Advokatbyråer
Översättningsbyråer i Sverige, Spanien och Belgien

Innehar avtal som frilansöversättare för svenska UD och Europeiska kommissionen

 

Recension

Ur Anders Cullheds recension av boken En färd mot vindens ansikte i DN 16/1 1999:

..läsaren får…glädjas åt de fina översättningarna. Kerstin Cardelús, Sofia von Malmborg, Hanna Axén Persson, Birgitta Önnerfält och Monica Welwert har gjort fullgoda insatser i synnerligen skiftande stilarter. I deras sällskap skulle jag gärna vilja resa vidare.

 

Medlemskap

SFÖ, Sveriges Facköversättarförening

FAT, Föreningen Auktoriserade Translatorer

ÖC, Översättarcentrum

FLF, Fransklärarföreningen

LMS, Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk

Spansklärarföreningen

 

 

Birgitta Önnerfält
Tingshögsv. 82, 222 40 Lund
Tlf. 046-12 69 22,  Fax: 046-14 83 69
e-mail:
birgitta.onnerfalt@comhem.se
Hemsida: www.birgittaonnerfalt.seHome

  Kultur Skåne

Kultur Sjaelland

Information