Bilder av Allan Friis

 Denna serie är hämtad från Allan Friis' Bok "Testbilder", som består av 50 verser och lika många bilder i svart/vitt. Den utkom på eget förlag 1988.

Året därpå utförde Friis 16 linoleumsnitt i storlek 21 x 21 cm från ett urval av bokens bilder och 1994 utfördes nedanstående serie som en kombination av linoleumsnitt och Vaxkrita.
Dessa är gjorda i små upplagor på c:a 19-20 ex utom vers 16 som är gjord i 9 ex. Under en utställning på 90-talet benämndes dessa dessa verser av en konstrecensent för SATANSVERSERNA. Samtliga bilder är till salu. Pris: 200:-/st.

Portot kostar 11:-

 

Vers 16

 

Vers 17

 

Vers 2

 

Vers 31

 

Vers 34

 

Vers 4

 

Vers 27

 

Vers 35

 

Vers 39

 

Vers 46

 

Vers 49

 

Vers 9

Intresserade kan ta kontakt med Allan Friis på: allan.friis@swipnet.se

Man kan ser mer av Allan Friis' konst enligt följande:


Processen


Bilder 92-93


Satansverserna


Allan Friis' hemsida