Artiklar

 

På denna sida kommer att publiceras artiklar eller insändare. Ämnet bör ha anknytning till kultur och kulturfrågor i vid bemärkelse.

Även satiriska bilder är välkomna.

Det kan eventuellt bli nödvändigt att göra en kategoriindelning av texterna som till exempel: Aktuell debatt, politik, religion,  samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora, teknik, satir och underhållning, kåserier m.m.

Censur kommer i görligaste mån att undvikas. Vi litar i det avseendet helt på skrivarens eget omdöme.

Ni som är intresserade att publicera er här är välkomna att skicka in bidrag direkt via e-mail eller med bifogad wordfil till adressen info.kulturbron@swipnet.se

Utrymmet bör inte vara större än motsvarande två A4

 

 

Nedan visas förslag på artikelkategorier. De är inte definitiva. Det är givetvis tillåtet att komma med andra förslag. Vissa bidrag kan eventuellt placeras under mer än en kategori.

 

Aktuell debatt Humaniora

Konst

Kultur/allm. Kåserier   Släktforskning
Politik Filosofi/religion

Erotik

Satir

Pekoral

Poesi

 

 

 

Home

Information

Deltagande

Länkar