Allan Friis videoklipp

Samtliga filmer är mellan 8 - 9 minuter

 


Metamorfoser

 

 Mitt första egentliga animerade filmexperiment från 1962, som är en förövning till "Maskinens förintelse" 1964

 

 

 Åkallan om den nya solen födelse

 

 Visar mig i arbete med en blyertsteckning. Genom enbildstagningar kan man följa hela arbetsprocessen. Från 1955

 

 

Subversiva landskap

 

Subversiva landskap ingår i en serie linoleumsnitt 1991-92 i format 70 x 100 cm. Filmen visar arbetsprocessen med ett av verken, från arbetet med snittverktyget till den hantverksmässiga tryckningsproceduren.

Dessutom filmas några andra ex. ur serien

VHS-kamera ---- DVD

Maskinens förintelse

 

Maskinens förintelse är från 1964 och är mitt andra  försök i min animerade s.k. "experimentfilmserie".  Den är gjord med en 16 mm-kamera men i övrigt med  mycket primitiva hjälpmedel. Därav det ojämna resultatet.

Den och en annan av mina filmer belönades dock med "Vita Hinden" 1965

16 mm-kamera ---- DVD

Förvandlingens Torn

 

Förvandlingens torn gjordes 1995 och visar mig i arbete med ett av mina typiska 60-talsverk. Men framför allt visar filmen olika suggestiva objekt i min omgivning, som inspirerade mig i mina motivval. Mina första verk i denna serie gjordes 1964, vilket gör att endast ett par verk från 1965 hann komma med i filmen, som gjordes tidigt på våren det året.

16 mm-kamera ---- DVD

 

En skulpturs tillblivelse

1997 gjorde jag två skulpturer, som skulle användas för att ta reda på hur folk tänker och reagerar inför ett konstverk, som de ser för första gången. Den ena skulpturen försökte jag avsiktligt göra innehållsmässigt tydlig, dvs dess berättelse var möjlig att avläsa, medan den andra, enligt tidens trend, gjorts mångtydig. En av frågeställningarna: Finns skillnader mellan folks bedömning av skulpturernas konstnärliga värde resp. dess "upplevelsevärde"? Filmen visar hela arbetsprocessen med en av skulpturerna, från skiss till färdig skulptur och dess plats på Malmö Konsthall.

Originalfilmen, som gjordes med en vanlig VHS-kamera 1997, har konverterats till en DVD. Därav det delvis oskarpa resultatet.

 

T

Tolkning och Konsekvens

 

Första avsnittet i denna film kommer från Sydnytts reportage från en tolkningssituation av mina skulpturer på Lunds Konsthall 1997, då några ur publiken intervjuas.

Andra avsnittet är ett reportage från min utställning KONSEKVENSER på Galleri Final 2000, då jag intervjuas av en sydnyttsreporter om bl.a. min monumentala taggtrådsförsedda målning "Entartete Kunst", som numera hänger på Malmö Högskola.

VHS-kamera ---- DVD

 

 

Spontaneous 1  2011

såld

 

2011. Jag tecknar helt spontant och oreflekterat till Allan Pettersson 7:e symfoni

 

 

Spontaneous 2.  2011

såld

 

2011 Jag tecknar helt spontant och oreflekterat till musik,  Palestrina.

 

 

Spontaneous 4  2011

Bilden är till salu

 

2011 Jag tecknar helt spontant till Pianosonat Nr 8 c-moll av Beethoven 

 

 

Spontaneous 5  2011

såld

 

2011 Jag tecknar helt spontant  till Ein Deutsches Requim av Johannes Brahms.

 

 

Opus 1. 2011

En filosofisk performance på ett piano

En komposition för ostämt piano med tempoförskjutningar och oklara tonarter

 

Schackpartiet 1964

 

Representerade Sverige vid kortfilms-VM i Marienbad 1966. Handlar om två schackspelare som utsätts för hånfulla trakasserier av en översittare.

 

S:t  Antonius frestelser  1966

 

Representerade Sverige vid kortfilms-VM i Spanien 1967. Censurerades på grund att handlingar med "erotiskt innehåll" utspelades i en kyrka. Filmen handlar om en person som utsätts för oförklarliga frestelser i en kyrka. I slutscenen får han förklaringen, som döljs för tittarna.

 

Duellen  1967

 

 

Representerade Sverige vid kortfilms-VM i Italien 1968. Fiken handlar om kampen mellan poesin och teknokratin inom människan, här symboliserad av en ung kvinna, som efter den oavgjorda kampen förbränns till stoff.

 

De underbara kloten har anlänt  1969

 

Filmen handlar om en man som genom sina magiska klot frigör förträngda önskningar och lidelser inom människan, vars moraliska överjag förgör "Frälsaren".

En morgon i september 

 

 

1956. Visar en morgon i vår primitiva lägenhet på Heimdalsgatan 5 i  Stockholm. (Bild: Ingrid vaknar.)

 

 

Staffanstorps Konsthall

 

 

Visar min utställning i Staffanstorps konsthall 2004 under namnet Konungens dagbok

 

Växjö Konsthall

 

 

 

Visar min utställning i Växjö Konsthall 1993 under namnet Konsekvenser

 

 

Kontakt