Allan Friis' Museum

 

Sal 9

1992 - 93

 Det rikhaltiga bildmaterial som Friis producerade under 1990 - 91 i form av dagboksbilder kommer att ligga till grund för flera enskilda bilder och bildserier i större format även under innevarande period 92 - 93.

Bilderna blir inte längre anonyma, utan träder nu fram som suggestiva solitärer med egna titlar, som t.ex. "Dirigenten" och "Myllrande". Friis fortsätter dock att producera bilder i mindre format i tusch och vaxkrita (c:a A4) med syftet att användas som ett bildarkiv för framtida bruk. Alla dessa småbilder har dock en egen ton och kan givetvis fungera av egen kraft, jämbördiga med sina större bröder och systrar.

Även om Friis anammar och bejakar dagboksbildernas friare associationsflöde, som tillåter honom att utvidga och inmuta sitt bildberättande inom nya revir, tappar han aldrig kontakten med "det mänskliga" i såväl andlig som konkret betydelse, dvs människans förhållande till och utsatthet för kraftfält, utom räckhåll för hennes förmåga att vare sig förstå eller påverka. Det kan gälla såväl andliga, sociala som ekonomiska kraftfält. Det är Friis' ambition att betraktaren i någon mening ska känna igen sig eller åtminstone förstå frågeställningen i de "bildberättelser" han ställer fram. Som t.ex. i "Kontraktet", "Interaktion" eller "Empatisk handling".

I slutet av 1991 påbörjade Friis en serie större linoleumsnitt som han gav namnet "Subversiva landskap", (Format 70 x 100 cm) alla med utgångspunkt i sina Dagboksbilder 91. Dessa slutförs 1992. Totalt blir det 11 olika variationer, som trycktes av honom själv i endast 8 ex. Bilderna vill illustrera jordens "revolution" mot den mänskliga rovdriften av jordens resurser. Se hela serien  Under året utställer Friis sina linoleumsnitt på ett antal bibliotek i Skåne bl.a. i Burlöv, Skurup och Båstad samt i Svedala Galleri och i Nebbebodagården i Olofström. Se arbetsprocessen med ett av linoleumsnitten på YouTube

1993 påbörjar Friis en ny serie i linoleumsnitt, som han nu har utvecklat till ett starkt och personligt medium. Han går också ytterligare upp i format, från sitt senaste i "Subversiva Landskap" med måtten 70 x 100 cm till det monumentala formatet 120 x 150 cm! Det kräver en enorm arbetsinsats, inte bara med själva hantverket med snittverktygen, utan kanske ännu mer under tryckningen, som  han gör helt ensam i sin nya större ateljé i Landskrona. Han berättar själv att han var nära kollaps efter den sista tryckningen av den sista  klichén. Varje snitt tryckte han i två versioner, ett med svart färg på vit botten och ett med vit färg på svart botten. Det senare versionen fick enligt honom själv det starkaste uttrycket. Totalt gjorde han 9 snitt i två versioner samt 3 ex av varje version. Sammanlagt blir det således 54 tryckningar! 

Serien fick namnet "Konsekvenser". Se hela serien Med denna serie gör han en mycket medveten tillbakablick till sina 70-talsverk. Samhällsklimatet har blivit råare och mera cyniskt. Segregationen har ökat, våldspiralen på gator och torg och i hemmen stiger brant, på sjukhusen producerar man numera sjukvård enligt kapitalistiska principer, utslagning från arbetsmarknaden fortsätter oförminskat osv.  Med "Konsekvenser" menar han således hur detta hårdnande samhällsklimat drabbar den enskilde människan.

På d.s.k. prestigekonsthallarna har installationskonsten  börjat sitt segertåg genom landet, introducerade av internationella curators och påhejade av aningslösa kritiker här hemma. För att markera dess status börjar man kalla denna konst för samtidskonst, underförstått att den ska skilja sig från annan konst som görs i samtiden.  Det blir således bara en viss slags konst som från och med nu kommer att kallas för samtidskonst och det är sådan som väljs ut av samtidscuratorer och visas på s.k. samtidskonsthallar. Enligt denna konstsyn är Allan Friis' "Konsekvenser" mycket otidsenlig därför att den tar sin utgångspunkt i aktuella  samhälliga problem på ett konkret sätt, utan sofistikerade omskrivningar. Friis   menar att den enda möjliga definitionen på samtidskonst är sådan konst som speglar samtiden. Som det nu är så speglar den endast sig själv. 

Förutom denna svit linoleumsnitt gör Friis också en omfattande serie minioljemålningar, av vilka majoriteten får namnet "Romantiska lanskap". Titeln är ironiskt menat, vilket framgår av de ofta till synes förgiftade och ödelagda landskap han ställer fram.

Friis har endast två utställningar under året, (Förutom på ett antal personalkonstföreningar) nämligen på Börjes Torn i Borgeby och i Hässleholms bibliotek. På ingen av utställningarna fanns  dock Konsekvensserien med. Om utställningen på Börjes Torn skriver Marianne Nanne-Bråhammar i Arbetet den 4 sept. 93

".....Man kan säga att han omprövar och bygger vidare på tidigare erfarenheter. Här finns inte längre rakheten från de tidigare samhällskritiska bilderna. Istället förenas vision och verklighet till ett slags sciencefiction.
     Friis samlar gärna sina bilder i serier som binds samman av ett tema men också kan ha en genomgående rytm, som erinrar om att han även gjort filmer. Han använder sig av olika tekniker. Ofta börjar ha med att göra teckningar som senare blir underlag för grafik. Han föredrar linoleum- och träsnitt med dess tydlighet och kraft.

Jag vill särskilt framhålla "Subversiva landskap" i fem variationer, där det underminerade landskapet bryter ut i en expressig revolution. Inom de röda ramarna blir bilderna ett slags varningstecken som ingen kan ta miste på. Mindre provocerande och mera förrädiskt lockande med sin på en gång sköna och sjuka undergångsstämning är de små målningarna "Romantiskt Landskap".

 

 

Kontakt

 

Bilder kan på begäran göras i större format (högupplösta) och skickas med bifogade filer till intresserade

 

Oljemålningar för 1993 finns på särskild plats

 

 

Sal 9

1992 - 93

 

Besöket

Gouache-tusch, 19 x 27 cm

 

Fripassageraren

Gouache-tusch. 16 x 21 cm 20 x 29 cm

 

 

Förhandling på hög nivå

Gouache-tusch. 16 x 21 cm

 

 

 

Inspektion

Gouache-tusch, 18 x 22 cm

Såld

 

Inkräktare

Gouache-tusch, 17 x 23 cm

 

Kast med liten boll

Gouache.tusch, 17 x 23 cm

 

Oväntat besök

Gouache-tusch, 24 x 32 cm

 

 

Carpe Diem

Tusch, 17 x 27 cm

 

 

 

Brottsoffer

Akvarell-tusch, 20 x 26 cm

 

 

Uppvaknandet

Akvarell, 18 x 24 cm

Såld

Vittnet

Akvarell, 21 x 29 cm

Såld

 

Övertalningen

Akvarell, 20 x 28 cm

Såld

 

Undersåtarna

Tusch-akvarell, 19 x 27 cm

Såld

 

 

 

Kvinnomotstånd

Tusch-akvarell, 20 x 24 cm

Såld

 

Oväntat besök

Pastell, 24 x 40 cm

Såld

 

Domptören

Akvarell, 40 x 57 cm

Såld

Eruptivt landskap

Akvarell, 20 x 29 cm

Såld

 

Interaktion l

Akvarell, 40 x 57 cm

 

 

 

Interaktion II

Akvarell, 40 x 57

 

 

Interaktion III

50 x 40 cm

 

Interaktion lV

Akvarell, 40 x 57 cm

 

 

Interaktion V

Akvarell, 20 x 29 cm

 

 

 

Utflykten

Akvarell, 18 x 24 cm

Såld

 

Uppvaknandet

Akvarell, 18 x 25 cm

Såld

Terapi

Akvarell, 18 x 24 cm

 

 

Kontraktet

Akvarell, 29 x 22 cm

Såld

 

Vännerna

Akvarell, 26 x 20 cm

 

Mötet

17 x 23 cm

Oväntad ankomst

Akvarell, 69 x 50 cm

Såld

Semiotiskt landskap

Akvarell, 20 x 29 cm

Såld

 

Staden I

Akvarell, 18 x 24 cm

Såld

 

Staden II

Akvarell, 18 x 24 cm

Tillflykten

Akvarell, 18 x 24 cm

Trofén

Akvarell, 18 x 24 cm

Dressyr

Akvarell, 18 x 25 cm

 

Empatisk handling?

Akvarell, 18 x 24 cm

Såld

 

Främmande gestalter

Akvarell, 17 x 24 cm

Såld

Gisslan

Akvarell, 28 x 35 cm

 

Jakten

Tusch-akvarell, 23 x 41 cm

 

Konspirationen

Akvarell, 18 x 25 cm

Reserverad

 

Avskedet

Akvarell, 18 x 24 cm

Såld

 

Mytologiskt landskap I

Akvarell, 18 x 25 cm

 

Mytologiskt landskap II

Akvarell, 18 x 25 cm

 

Mytologiskt landskap III

Akvarell III, 22 x 30 cm

 

Röd hallucination I

Akvarell, 24 x 29 cm

Såld

 

Röd hallucination II

Akvarell, 23 x 30 cm

 

Röd hallucination III

Akvarell, 23 x 30 cm

Såld

Samtal med djur

Akvarell, 18 x 25 cm

Såld

Symbiotiskst tillstånd

Akvarell

Såld

Översvämning

Vaxkrita

Såld

 

En ovanlig dag

Tusch/blå kulspetspenna

Såld

 

Transporten

Blandteknik, 18 x 24 cm

Såld

 

Nattligt besök

Blandteknik, 27 x 25 cm

Såld

 

Utpressningen, finns i fyra ex

Blandteknik, 18 x 24 cm

3 ex är sålda ett ex är kvar

 

Duellen

Blandteknik, 20 x 25 cm

Såld

 

Floden

Blandteknik, 16 x 22 cm

Såld

 

 

 

Intervention i landskap

Blandteknik, 18 x 24 cm

 

 

 

Nedfall

Blandteknik, 16 x 22 cm

Såld

 

 

 

Samtal med nya vänner

Blandteknik, 34 x 45 cm

 

 

 

Riten

Blandteknik, 20 x 25 cm

 

 

Samtal

Blandteknik, 22 x 37 cm

Såld

Underkastelse

Blandteknik, 30 x 37 cm

Fruktbarhetsrit

Blandteknik, 22 x 37 cm

Lockbetet

Tusch-akvarell, 18 x 24 cm

 

Försök till kommunikation.

Gouache 24 x 38 cm

Såld

 

Interaktion

Gouache 24 x 36 cm

Såld

3 mars 92

Vaxkrita/ tusch 14 x 20 cm

Såld

Inkarnation 1. Akvarell 92. 45 x 31 cm

 

Inkarnation 1. Akvarell 92.  47.5 x 34.5 cm

 

Vägvisaren I

68 x 50 cm

 

 

Vägvisaren II

Gouache, 68 x 50 cm

Såld

 

Besöket

Gouache, 68 x 50 cm

 

Semiotiskt landskap I

Gouache, 40 x 57 cm

Såld

Semiotiskt landskap II

Gouache, 40 x 56 cm

Såld

 

Semiotiskt landskap III

Gouache, 40 x 56 cm

Såld

 

 

Semiotiskt landskap IV

Gouache,  40 x 56 cm

 

 

 

Semiotiskt landskap V

Gouache, 40 x 56 cm

 

 

 

Semiotiskt landskap VI

Gouache, 40 x 56 cm

Såld

 

 

Semiotiskt landskap VI

Gouache, 40 x 56 cm

Såld

 

 

Flykten

Blandteknik, 24 x 36 cm

Såld

 

 

myllrande 1

Gouache,  44 x 53 cm

 

 

Myllrande 2

Gouache, 48 x 64 cm

 

 

Myllrande 3

Gouache, 42 x 62 cm

 

 

Myllrande 4

Gouache, 43 x 55 cm

 

 

Myllrande 5

Gouache 1992, 48 x 61 cm

Såld

 

 

 

 

 

Besöket

Gouache, 1992.  25 x 36 cm

 

 

Väktarna

Gouache, 24 x 31 cm

 

 

 

Utfört uppdrag

Blandteknik, 44 x 63 cm

Såld

 

Tvillingtornen

Tusch, 16 x 21 cm

 

Demonstrationsobjekt

Tusch, 16 x 21 cm

Invasionen

Tusch, 18 x 24 cm

 

Uppdraget

Tusch, 18 x 24 cm

 

 

Attacken

Tusch, 16 x 21 cm

 

Besvärjelsen

Tusch, 25 x 35 cm

 

Oväntat besök 1

Tusch, 27 x 20 cm

 

Besök 2

Tusch, 28 x 22 cm

Besök 3

Tusch, 16 x 21 cm

 

Förhandlingar eller ceremoniell hälsning

Tusch, 16 x 21 cm

 

 

Utflykt eller draghjälp

Tusch, 16 x 21 cm

 

Fläckangrepp 1

Tusch, 20 x 26 cm

Såld

Fläckangrepp 2

Tusch, 20 x 28 cm

 

Fläckangrepp 3

Tusch. 18 x 25 cm

 

 

 

Fångsten

Tusch, 16 x 21 cm

 

 

Inkräktare

Tusch, 16 x 21 cm

 

Monumentet

Tusch, 16 x 21 cm

 

Informationsutbyte

Tusch, 16 x 21 cm

 

Samtal med död

Tusch, 16 x 21 cm

 

 

Återkomsten

Tusch, 24 x 34 cm

 

 

Intrång

Tusch, 20 x 26 cm

 

 

Konsthistorisk återblick

Tusch, 20 x 18 cm

Såld

 

 

Konsthistorisk återblick

Tusch, 25 x 16 cm

 

 

 

Konsthistorisk återblick

24 x 28 cm

Såld

 

 

Konsthistorisk återblick

Tusch, 25 x 16 cm

Såld

 

Konsthistorisk återblick

Tusch, 24 x 28 cm

Såld

Hoppet

Tusch-blyerts, 21 x 16 cm

Aggressivt möte

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Såld

Ankomsten 1

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Såld

 

Fallet

Vaxkrita, 16 x 21 cm

 

Hotet 1

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Hotet 2

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Kommunikationer

Vaxkrita, 16 x 21 cm

 

Hotet 3

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Såld

 

Konfliktlösning

Vaxkrita, 16 x 21 cm

 

 

Rampen

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Såld

 

Signalering

Vaxkrita, 16 x 21 cm

 

Tortyrmetodik

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Såld

Ankomsten

Vaxkrita, 16 x 21 cm

Såld

 

 

Vit flagg

Vaxkrita, 16 x 21 cm

 

 

Förhandlingar

Tusch-vaxkrita, 16 x 21 cm

 

 

 

Infiltratör

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

 

 

Labyrintisk skultpur

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

Dominans. Klicka på bilden

Vaxkrita-tusch, 18 x 24 cm

 

Lekfull figur i rum

Vaxkrita-tusch, 18 x 24 cm

 

 

Förhandlingar

Vaxkrita-tusch. 16 x 21 cm

 

Grupptillhörighet 1

Vaxkruta-tusch, 20 x 17 cm

Såld

Grupptillhörighet 2

Vaxkrita-tusch, 15 x 20 cm

Såld

Isolering

Vaxkrita-tusch, 16 x 22 cm

Såld

 

Inkräktare

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

 

Kommunikationsförsök

Vaxkrita-tusch, 17 x 21 cm

 

Komplikation

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

Lekfull samvaro

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

Oväntat besök

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

På egen hand

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

Lekskulptur

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

Transport av skadad fågel

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

Såld

Undersökningskommittén

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

Drömmen

Vaxkrita-tusch, 17 x 22 cm 

Vår nya robot

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

Såld

 

Lekfulla figurer

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

Såld

 

Lekfulla figurer

Vaxkrita-tusch, 16 x 21 cm

 

Mytologiskt landskap IV

Gouache 18 x 23 cm

Såld

Flykten

Blyerts, 42 x 64 cm

 

 

 Exit

Blyerts, 70 x 100 cm

 

 

 

Nedslaget

Blyerts,  42 x 63 cm

Såld

 

Intervention

Linoleumsnitt, 70 x 100 cm

 

Målsökning

Linoleumsnitt, 60 x 110cm

 

 

Subversivt landskap I

Linoleumsnitt, 70 x 100 cm

 

 

 

Subversivt landskap II

Linoleumsnitt, 70 x 100 cm

 

 

 

Subversivt landskap III

Linoleumsnitt, 70 x 100 cm

 

 

Anpassning

Linoleumsnitt, 70 x 90 cm

 

Alienation

Linoleumsnitt, 70 x 100 cm

 

 

Subversivt landskap IV

Linoleumsnitt, 70 x 110 cm

Se arbetsprocessen på YouTube        

 

 

 

Underkastelse

Linoleumsnitt, 70 x 100 cm

 

Vers 9 ur Testbilder

Linoleumsnitt, 20 x 20 cm

 

Vers 31 ur Testbilder

Linoleumsnitt, 20 x 20 cm

 

Bedrägeriet

Tusch, 44 x 63 cm

Konsekvens IV

Blandteknik, 110 x 150 cm

 

Konsekvens I

Blandteknik, 150 x 110 cm

 

 

Konsekvens II

Blandteknik, 110 x 150 cm

 

Konsekvens III

Blandteknik, 110 x 150 cm

Förgiftat landskap

Blyerts-vaxkrita, 38 x 52 cm

Såld

 

Attacken

Blyerts, 20 x 26 cm

Såld

 

 

Audiensen

Blyerts,  39 x 49 cm

 

Drömmen

Blyerts, 39 x 55 cm

Såld

Flykten

Blyerts, 22 x 30 cm

Såld

Från en resa

Blyerts, 38 x 50 cm

Såld

Förberedelsen

Blyerts, 34 x 48 cm

 

 

Ingrid

Blyerts, 50 x 38 cm

Privat

 

Lasten

Blyerts, 40 x 64 cm

Såld

Motståndet

Blyerts, 36 x 49 cm

Såld

Återkomsten

Blyerts,  60 x 43 cm

Såld

 

Bekännelsen

Blyerts, 43 x 62 cm

 

 

 

De enda vägen

Linoleumsnitt, 119 x 150 cm

Se hela serien

 

 

'

Oprovocerat 1

Linoleumsnitt, 105 x 130 cm

 

 

Oprovocerat  2

Linoleumsnitt, 120 x 160 cm

 

Oprovocerat 3

Linoleumsnitt, 150 x 110 cm

 

Kvinna i päls

Linoleumsnitt, 150 x 110 cm

 

 

Närhet

Linoleumsnitt, 140 x 110 cm

 

Segregation

Linoleumsnitt, 150 x 110 cm

 

Välkomna till torsdagsklubben

Linoleumsnitt, 120 x 140 cm

 

Oprovocerat  2b

Linoleumsnitt, 120 x 160 cm

Oprovocerat 1b

Linoleumsnitt, 105 x 130 cm

 

De enda vägen.2

Linoleumsnitt, 119 x 150 cm

 

 

 

Kvinna i päls.2

Linoleumsnitt, 150 x 110 cm

 

 

Närhet

Linoleumsnitt, 140 x 110 cm

 

Segregation

Linoleumsnitt, 150 x 110 cm

 

Vers 4 ur Testbilder

Linoleumsnitt, 21 x 21 cm

 

 

Vers 49 ur Testbilder

Linoleumsnitt, 21 x 21 cm

Vers 46 ur Testbilder

Linoleumsnitt, 21 x 21 cm

Vers 39 ur Testbilder,

Linoleumsnitt, 21 x 21 cm

Vers 4 ur Testbilder

Linoleumsnitt, 21 x 21 cm

Vers 16 ur Testbilder

Linoleumsnitt, 21 x 21 cm

 

 

 

 

 

 

Vers 35 ur Testbilder

 

 

 

 

Oljemålningar för 1993 finns på särskild plats

 

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 2, 1953 - 54

Till sal 3, 1955 - 63

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5 1967 - 69

Till sal 6 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 8, 1990 - 91

Till sal 11, 1996 - 03

  Till sal 12, 2004 - 09

Till sal 13, Nutid, 2010 -

Till sal 0, 1936 - 1949

Kontakta  Allan Friis