Allan Friis' Museum

 

Sal 8

1990 - 91


År 1990 inleder Friis ett försök att realisera ett sedan länge tänkt projekt, nämligen att göra en s.k. bilddagbok, dvs att producera en teckning om dagen. Tanken var att i görligaste mån tillåta ett "fritt" associerande, utan hänsynstagande till s.k. estetiska överväganden. För ett sådant åtagande fordras en stor portion självdisciplin. Trots det lilla formatet tog varje bild, genom den teknik Friis använde åtskillig tid att genomföra. Därmed blev spontaniteten och omedelbarheten lidande och bildlayouten tog överhanden. 

Efter ett 150-tal teckningar gav Friis upp. Han beslöt  istället att ta upp idén påföljande år och då med en annan snabbare teknik. Vid 1991 års slut hade han presterat 365 tuschteckningar i format 15 x 10 cm resp. 13 x 18 cm. Det blev en imponerande serie, som Friis kom att sammanställa till en utställning i Tomelilla Konsthall 1998 under namnet "Biverkningar".

Dessa två teckningsserier kom att bli en stor inspirationskälla för Friis bildskapande under decenniets första hälft. Det är lätt att känna igen hela eller delar av bilder ur detta stora bildmaterial under kommande år. Framför allt i hans linoleumsnitt, men också i monotypier, akvareller, gouacher och t.o.m. i några oljemålningar.

Ytligt sett är det lätt att uppfatta Friis' 1990-talsproduktion som en reträtt från 70-talets utagerande, kompromisslösa och ofta agitatoriska bilder. Friis medger själv att han nu lämnar mer utrymme åt betraktarens egna tolkningar, men att det också är viktigt att varje bild innehåller betydelsefragment av igenkännande som kan förankras i betraktarens egen verklighet. Tydligast ser man det kanske i den linoleumsnittserie som gavs namnet "En allegori över tankens frihet", där man i varje bild kan utläsa människans utsatthet inför olika samhälleliga maktcentra.  Bäst formulerar Friis detta i sitt förord till serien:


          "Titeln
ska uppfattas ironiskt, ty vem vågar hävda att man verkligen tänker och handlar fritt i dagens genomkommersialiserade och multimediala värld? Visserligen utsätts individen för en mångfalt större mängd stimuli och påverkningar i dagens samhälle från såväl manifesta som latenta opinionsbildare än för bara 100 år sedan. Jag tänker då inte bara på professionella, handfasta reklamkampanjer från den politiska och kommersiella sfären och från diverse ockulta trender, som t. ex. astrologi, New Age, Livets Ord o.likn. utan även från den sofistikerade livsstilspåverkan som förmedlas via t. ex. TV:s utbud av såpoperor, filmer drypande av amerikansk medelklass lyckomoral, Bingolottomentalitet o.likn. En större mängd av flyktiga tankar genomkorsar vår hjärna i dagens massmediavärld, men tänker vi verkligen friare nu och vad innebär egentligen begreppet valfrihet? För vem och i vilkas intressen har detta begrepp formulerats och utnyttjats? Idel retoriska frågor och min ambition har inte varit att försöka konkret gestalta eller ge några svar på dessa frågor i mina bilder. Istället försöker jag i en allegorisk bildmässig form illustrera olika manipulativa tillstånd, stadier i och uttryck för påverkansprocessen. Titlarna på mina bilder, som t.ex. Intervention, Ockupation, Mutation, Programmering, Anpassning, illustrerar detta, men också en bild som t. ex. SIGHTSEEING, där en person forslas iväg av ett par anonyma händer och endast ett litet förutbestämt avsnitt av vägen är belyst.  Vissa bilder visar också på motreaktion med titlar som UPPBROTT och MOTSTÅND."  Se Hela serien

De två dagbokserierna kan ses som en slags psykoanalys, en inventering av Friis' "inre" bildarkiv, som han lockade fram genom introspektion och en s.k. automatisk teckningsteknik, där han reservationslöst accepterade och bejakade infallen efter stundens ingivelser. Självklart insåg Friis vanskligheten i denna metod, samspelet mellan hjärnans synapser och handens motorik och gränsdragningen mellan omedvetet och medvetet. Klart är att man inte kan ignorera Friis' tidigare skolning i en ytas formala organiserande i konceptionssituationen. Se originalbilderna som nu är till salu

 

I ett förord till en utställning beskriver Friis själv sin 80- och 90-talskonst som en syntes mellan två poler, sin 50-tals och 70-talskonst. Denna dialektiska process kommer att fortsätta genom hela 90-talet fram till dags dato. Samtidigt kan man också se denna process i ett postmodernistiskt perspektiv, dock med den reservationen att Friis aldrig "förfaller" till mysticism eller till ett bildskapande med endast formalistiska kvaliteter

Kontakt

 

Bilder kan på begäran göras i större format (högupplösta) och skickas med bifogade filer till intresserade

 

1990

 

Första Bilddagboksförsöket. Många av dessa bilder kan kännas igen i större format linoleumsnittserien  "Tankens frihet" (se längre ner)

 

Vers 5 ur testbilder

Akvarell 1990, 27 x 27 cm

Såld

Vers 27 ur Testbilder

Akvarell 1990, 33 x 33 cm

 

Vers 34 ur Testbilder

Akvarell 1990. 29 x 29 cm

Såld

Vers 39 ur Testbilder

Akvarell 1990 27 x 27 cm

Såld

 

Vers 43 A ur Testbilder

Akvarell 1990, 33 x 33 cm

 

 

 

Vers 34 B ur Testbilder

Akvarell 1990, 33 x 33 cm

Såld

 

Förbjudet område

Blyerts 1990, 53 x 40 cm

 

 

Gränsvärdesområde

Blyerts 1990, 45 x 55 cm

Såld

 

Inre spegling 4

Blyerts 1990, 50 x 45 cm

Såld

 

Inre spegling 3

Blyerts 1990, 45 x 55 cm

 

Inre spegling 5

Blyerts 1990, 55 x 45 cm

Inre spegling 2

55 x 45 cm

 

Mobilisering

Blyerts 1990, 54 x 40 cm

Såld

 

 

Sista utkiksposten

Blyerts 1990, 45 x 55 cm

Såld

 

 

Stad vid berg

Blyerts 1990, 40 x 50 cm

 

 

Grottan

Blyerts-Vaxkrita, 1990, 40 x 50 cm

 

Variation 13 ur Meditation

Blyerts-Vaxkrita 1990,  53 x 38 cm

 

 

 

Variation 20 ur Meditation

Tusch 1990, 54 x 33 cm

Såld

 

 

Variation 5 ur Meditation

Tusch 1990, 54 x 35 cm

Såld

 

 

Variation 22 ur Meditation

Tusch 1990, 53 x 33 cm

 

 

 

Variation 32 ur Meditation

Tusch 1990, 54 x 33 cm

Såld

 

Uppbrott

Schablontryck 1990, 54 x 39 cm

 

Uppbrott 2

Schablontryck 1990, 54 x 41 cm

Såld

Ockupation

Linoleumsnitt 1990, 30 x 22 cm

Se specialerbjudande av grafik

Programmering

Linoleumsnitt 1990, 30 x 23 cm

 

Uppbrott

Linoleumsnitt 1990, 30 x 19 cm

 

Utflykt

Linoleumsnitt 1990, 22 x 30 cm

 

Ackommodation

Linoleumsnitt 1990, 30 x 22 cm

 

Embryo

Linoleumsnitt 1990, 30 x 22 cm

 

Lockbetet

 Linoleumsnitt 1990, 30 x 22 cm

 

Inviten

Linoleumsnitt 1990, 22 x 30 cm

T

 

Motstånd

Linoleumsnitt 1990, 30 x 22 cm

 

 

Assimilation

Linoleumsnitt 1990, 21 x 21 cm

 

 

Vers 27 ur Testbilder

Linoleumsnitt 1990, 21 x 21 cm

 

 

I parken

Olja på duk 1968, 132 x 98 cm

 

Vers 34 ur Testbilder

Linoleumsnitt 1990, 21 x 21 cm

 

Vers 17 ur testbilder

Linoleumsnitt 1990, 21 x 21 cm

 

 

Vers 38 ur Testbilder

Linoleumsnitt 1991, 21 x 22 cm

 

Vers 43 ur Testbilder

Linoleumsnitt 1991, 21 x 21 cm

Vers 44 ur Testbilder

Linoleumsnitt 1991, 21 x 21 cm

Desinformation

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

 

Euforiskt möte

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm 

 

 

 

Frestelsen

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

 

 

 

Oväntat möte

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

 

 

 

Himmelskt budskap

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

 

Hoppet

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

Oraklet

Linoleumsnitt 1991, 22 x 30 cm

 

Oorganisk kommunikation

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

Ovälkommet havandeskap

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

 

Oväntad mutation

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

 

Sightseeing

Linoleumsnitt 1991, 22 x 30 cm

Se specialerbjudande av grafik

 

Ultimatum

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

 

Utmaningen

Linoleumsnitt 1991, 25 x 21 cm

 

Gestalt 10, ur Dagboksbilder

Linoleumsnitt 1991, 30 x 22 cm

 

Jag rullar, ur Dagboksbilder

Linoleumsnitt 1991, 30 x 24 cm

 

Subversivt landskap 1

Linoleumsnitt 1991, 70 x 100 cm

 

 

Subversivt landskap 2

Linoleumsnitt 1991, 70 x 90 cm

 

 

 

Figuration 1 ur Bilddagbok

Olja på pannå 1991, 90 x 90 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok torsd. 7 nov. 91

 

 

 

Figuration 2

Olja på pannå 1991, 90 x 90 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok onsd. 6 febr. 91

 

 

Figuration 3 ur Bilddagbok

Olja på pannå 1991, 90 x 90 cm

 

 

Figuration 4 ur Bilddagbok

Olja på pannå 1991, 90 x 90 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok onsd. 13 nov. 91

 

Bevakat område

Blyerts 1991, 50 x 42 cm

Såld

 

 

Hägring

Blyerts 1991, 38 x 50 cm

Såld

 

 

 

Invasion 2

Blyerts 1991, 40 x 52 cm

Såld

 

 

Semiotiskt landskap V

Blyerts 1991, 38 x 52 cm

Såld

 

Semiotiskt landskap VI

Blyerts 1991, 40 x 50 cm

Såld

 

Semiotiskt landskap III

Blyerts 1991,  45 x 50 cm

 

 

 

Semiotiskt landskap VII

Blyerts 1991, 40 x 50 cm

Såld

 

 

Invasion 2

Blyerts-vaxkrita 1991, 40 x 52 cm

Såld

 

 

 

 

Utmaningen

Vaxkrita 1991, 41 x 32 cm

Såld

 

 

Dirigenten ur Bilddagbok

Gouache 1991, 54 x 40 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok lörd. 22 juni 91

 

 

Flykten ur Bilddagbok

Gouache 1991, 55 x 45 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok onsd. 16 jan. 91

 

 

Mytisk gestalt I

Gouache 1991, 44 x 30 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok torsd. 17 jan. 91

 

Mytisk gestalt II

Gouache 1991, 50 x 35 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok fred. 18 jan. 91

Mytisk gestalt III

Gouache 1991, 53 x 40 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok fred. 1 mars. 91

 

Mytisk gestalt IV

Gouache 1991, 53 x 42 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok lörd. 23 mars 91

 

 

Mytisk gestalt V

Gouache 1991, 40 x 33 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok lörd. 23 mars 91

Såld

 

 

Mytisk gestalt VI

Gouache 1991, 46 x 38 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok tisd. 19 febr. 91

 

 

Mytisk gestalt VII

Gouache 1991, 40x 33 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok onsd. 23 jan. 91

 

Mytisk gestalt VIII

Gouache 1991, 50 x 33 cm

 

 

Mytisk gestalt IV

Monotypi 1991, 3 ex. 33 x 25 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok lörd. 23 mars 91

 

 

Mytisk gestalt X

Monotypi 1991, 2 ex. 33 x 27cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok fred. 8 febr. 91

 

 

 

 

Gestalt XI

Monotypi 1991, 6 ex. 33 x 25cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok torsd. 7 febr. 91

 

 

 

Gestalt XII

Monotypi 1991, 6 ex. 33 x 27cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok månd. 28 jan. 91

 

 

Metamorphos I

Monotypi 1991, 2 ex. 33 x 25cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok tisd. 26 mars 91

Metamorphos II

Monotypi 1991, 3 ex. 33 x 25 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok månd. 25 mars 91

 

Börsspekulanten 1991

Tusch, tempera på rispapper

57 x 47 cm

Såld

 

 

Huliganer. 1991

Tusch, tempera på rispapper

47 x 49 cm

 

 

Hyllningen. 1991

Tusch, tempera på rispapper

46 x 61 cm

Såld

 

Ingen återvändo. 1991

Tusch 1991, tempera på rispapper

46 x 58 cm

 

Bedrägeriet. 1991

Tusch, tempera på rispapper

50 x 65 cm

Såld

 

Slutfört uppdrag. 1991

Tusch, tempera på rispapper

5 0 x 65 cm

Såld

 

 

 

Gestalt XI

Vaxkrita 1991, 58 x 44 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok torsd. 7 febr. 91

 

 

 

Gestalt XII

Vaxkrita 1991, 58 x 44 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok månd. 28 jan. 91

 

Hägring

Vaxkrita 1991, 54 x 40 cm

Motivet är hämtat från min bilddagbok sönd. 17 mars 91

Såld

 

Mytisk gestalt XII

Vaxkrita 1991, 54 x 40 cm

Såld

Motivet är hämtat från min bilddagbok tisd. 19 febr. 91

 

 

 

 

 

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 2, 1953 - 54

Till sal 3, 1955 - 63

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5 1967 - 69

Till sal 6 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 9, 1992 - 93

Till sal 11, 1996 - 03

  Till sal 12,  2004 - 09

Till sal 13, Nutid, 2010 -

Till sal 0, 1936 - 1949