Allan Friis' Museum

 

Sal 7

1980 - 89

 

1980-talet innebär slutet med de stora utspelens och utställningarnas tid för Friis. Den enda offentliga utställning Friis medverkar i under decenniet är en inbjuden samlingsutställning med adress Riga, Tallinn, Leningrad och Moskva 1980. Där visar han bl.a. sina monumentala verk som t.ex. "Frihet att välja", "Vi sitter i samma båt" och "Miljöns påverkan".

Friis är nu färdig med sina universitetsstudier och börjar ägna mer tid åt pedagogiska frågor. I en 60-poängsuppsats 1980, undersökte han, i ett semiotiskt perspektiv, den eventuella skillnaden i bildlärares och mellanstadielärares bedömningar av teckningar, utförda av elever i Åk. 6. i på förhand givna ämnen.

1983 ger han ut boken "Ingen kan tvinga mig", en dokumentarisk dagboksskildring av verksamhet som speciallärare på ett skoldaghem, en plats för s.k. problembarn i 14 - 16-årsåldern. Boken, som också är illustrerad av Friis, fick stor positiv uppmärksamhet och kom att användas som referenslitteratur på lärarhögskolor i landet.

Samma intresse rönte även nästa bok "Vår schizofrena skola" som kom ut 1986. Även den boken har formen av dagboksanteckningar, där Friis följer en normalklass i Åk 7 dag för dag under en hösttermin som bildlärare. I båda böckerna diskuterar han varför skolan ser ut som den gör, genom att betrakta relationen skola/samhälle ur ett socialt och socioekonomiskt helhetsperspektiv.  Att han också i den senare boken tar upp sin mission som bildlärare framgår av några av kapitelrubrikerna som t.ex. "Om färgers självständiga värde", "Att älska blyertsteckningens konst", "Att använda sin fantasi", "Att måla regnbågen". Rubriker som t.ex. "Intressen fördelar sig inte hur som helst" och "Samverkan och samförstånd", anger tonen i en del kritiska betraktelser om den idealistiska synen på skolan som ett verktyg för förändring.
För egen utgivning av denna bok fick Friis "Svenska statens litteraturstöd" på 40 000 kr.

Friis gav ut ytterligare två böcker under decenniet. Den märkliga "Testbilder" 1988 och "Meditation" 1989. Den förra kallar han för "En bildlyrisk science-fiction", som numera går under namnet "Processen". Den består av 50 suggestiva svart/vita bilder med egna tolkningar och som bildar en sammanhängande berättelse. Bilderna i Testbilder har senare fungerat som förlagor till ett stort antal verk i andra tekniker som t.ex. akvarell, (Se nedan) vaxkrita och linoleumsnitt.

"Meditation" är en satirisk miniroman om konstspekulation och konstmyter. Den består också av ett 40-tal fristående illustrationer i collageteknik. Även en del av dessa illustrationer har använts i andra sammanhang.

Förutom ovanstående exempel och några porträtt i början av 80-talet, gjorde Friis ett stort antal tuschteckningar, varav endast en del visas här, bl.a. en serie som han benämner "Sociala skildringar" samt ett tiotal blyertsteckningar, varav kanske "Lycksökaren" från 1986 och "Intervention" från 1989 särkilt bör omnämnas.

Under perioden gjorde Friis tre inspirerande och lärorika studieresor; Egypten 1985/86, Kina 1987 och Mexico 89

 

 

Bilder kan på begäran göras i större format (högupplösta) och skickas med bifogade filer till intresserade

 

 

1980 - 89

Carina

Blyerts 1980, 44 x 30 cm

Såld

Carinas hund

Blyerts 1980, 32 x 42 cm

Såld

August Palm

Blyerts 1981, 50 x 35 cm

Finns också som signerad affisch:  40:-

Såld

 

 

Fången kvinna 

Tusch 1982, 30 x 48 cm

Såld

 

 

Maja, konsthistorisk tillbakablick

Tusch 1983, 

Såld

 

Cykeln

Tusch 1983, 16.5 x15.5 cm

Såld

Fågeltornet

Tusch 1983, 14 x 14 cm

Såld

 

Meditation

Tusch 1983, 24.5 x 17cm

Såld

 

 

Skogen

Tusch 1983, 21 x 15 cm

Såld

 

 

 

Stigen

Tusch 1983, 20 x 15 cm

Såld

 

 

Illustration ur boken 

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 16 x 29 cm

Såld

Illustration ur boken 

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 19 x 18 cm

Såld

 

 Illustration ur boken  

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 19 x 30 cm

Såld

 

 

 

Illustration ur boken 

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 13 x 20 cm

Såld

 

 Illustration ur boken 

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 19 x 22 cm

Såld

 

Illustration ur boken 

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 18 x 23 cm

Såld

 

Illustration ur boken 

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 19 x 19 cm

Såld

 

 

Illustration ur boken 

"Ingen kan tvinga mig"

Blyerts 1983, 14 x 19 cm

Såld

 

Ingrid

Blyerts 1985, 62 x 45 cm

Privat

 

Provokation

Blyerts 1988. 44 x 56cm

 

Där borta vid horisonten

Blyerts 1985, 32 x 44 cm

Såld

Intrång

Blyerts 1985, 32 x 42 cm

Såld

Plats för meditation

Blyerts 1985, 32 x 46 cm

Såld

 

Lycksökaren

Blyerts 1986, 40 x 55  cm

Såld

 

 

Inställt

Svart coh rödTusch 1986, 16 x 12  cm

Såld

 

 

På egen risk

Tusch 1986, 18 x 12 cm

Såld

 

Provokationen

Svart och röd tusch 1986,  9 x 15 cm

Såld

 

Istället för Mona-Lisa

Svart och röd tusch 1986, 21 x 17 cm

Såld

 

 

Omhändertagen I

Svart och röd tusch 1986, 19 x 13 cm

Såld

 

 

Omhändertagen II

Svart och röd tusch 1986, 15 x 14 cm

Såld8

 

 

 

Omhändertagen III

Svart/röd/blå tusch 1986, 13 x 16 cm

Såld

 

 

Handarbete

Svart och röd tusch 1986, 13 x 19 cm

Såld

 

Sista chansen I

svart och röd Tusch 1986, 26 x 36 cm

Såld

 

 

Sista chansen II

Svart och Tusch 1986, 18 x 14 cm

Såld

 

 

 

Självporträtt

Svart och röd tusch 1986, 23 x 21 cm

Såld

 

 

Intrång

Svart och röd tusch 1987, 21 x 29 cm

 

 

Ovälkommet ting

Svart och blå tusch 1987, 17 x 22 cm

Såld

Utmaningen

Svart och blå tusch 1987, 24 x 17 cm

Såld

Vers 16 ur Testbilder

Olja 1989, 50 x 50 cm

 

Originalbilderna till boken Testbilder

Nedanstående fem planscher består av totalt 60 tuschteckningar i format 12 x 12 cm. 50 st. av dem har utvalts som illustrationer i boken Testbilder, som publicerades 1988. Ett 30-tal har dessutom blivit förebilder för andra tekniker som t.ex. linoleumsnitt, akvarell och vaxkrita.

 

 

 


Se boken med konstbilagor

 

Klippan

Blyerts 1988, 62 x 80 cm

Såld

Molnet

Blyerts 1888, 40 x 56 cm

Såld

Intervention

Blyerts 1989, 40 x 62 cm

Såld

 

Variation 24 ur Meditation

Svart och röd tusch 1989, 54 x 33 cm

Såld

 

 

Variation 29 ur Meditation

Svart tusch 1989, 54 x 34 cm

 

 

 

Vers 3 ur Testbilder

Akvarell 1989, 28 x 28 cm

Såld

 

Vers 4 a ur Testbilder

Akvarell 1989, 20 x 20 cm

Såld

 

Vers 4 b ur Testbilder

Akvarell 1989, 33 x 33 cm

 

 

Vers 8 ur Testbilder

Akvarell 1989, 27 x 27 cm

 

 

Vers 11 ur Testbilder

Akvarell 1989, 33 x 32 cm

Såld

Vers 11 B ur Testbilder

Akvarell 1989, 33 x 33 cm

 

 

Vers 13 ur testbilder

Akvarell 1989, 33 x 33 cm

Såld

 

 

Vers 16 A ur Testbilder

Akvarell 1989, 23 x 23 cm

Såld

 

 

Vers 16 B ur Testbilder

Akvarell 1989 33 x 33 cm

 

 

 

Vers 19 ur Testbilder

Akvarell 1989, 33 x 33 cm

Såld

 

 

Klicka på  Vers 20 ur Testbilder 

Akvarell 1989, 33 x 33 cm

Såld

 

Vers 25 ur Testbilder

Akvarell 1989, 28 x 28 cm

 

Vers 26 ur Testbilder

Akvarell 1989, 28 x 28 cm

Vers 29 ur Testbilder

Akvarell 1989, 32 x 32 cm

Såld

Vers 31 ur Testbilder

Akvarell 1989, 29 x 29 cm

Såld

 

Vers 35 ur Testbilder

Akvarell 1989, 21 x 21 cm

Såld

 

 

Vers 36 ur Testbilder

Akvarell 1989, 29 x 29 cm

Såld

 

Vers 41 ur Testbilder

Akvarell 1989, 29 x 29 cm

Såld

Vers 46    ur Testbilder

Akvarell 1989, 30 x 30 cm

 

Vers 49 ur Testbilder

Akvarell 1989, 30 x 30 cm

Såld

 

 

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 2, 1953 - 54

Till sal 3, 1955 - 63

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5, 1967 - 69

Till sal 6, 1970 - 79

Till sal 8, 1990 - 91

Till sal 9, 1992 - 93

Till sal 11, 1996 - 03

  Till sal 12, 2004 - 09

Till sal 13, Nutid, 2010 -

Till sal 0, 1936 - 1949

Kontakta  Allan Friis