Allan Friis' Museum

Sal 4

1964 - 66


Året 1964  skedde en avgörande förändring i Friis' konstskapande. Man kan se det som ett uppbrott från hans tidigare fantasiburna, poetiska bildspråk med inslag av symbolik och mytologi, men också som ett avståndstagande från den konstideologi som bär upp uppfattningen om en l'art pour l'art, en konst för dess egen skull. Han säger själv vid ett tillfälle att det är moraliskt oansvarigt för en konstnär att stänga in sig i sin ateljé och måla själstillstånd eller sofistikerade formexperiment för en elit av införstådda.

Det yttrandet pekar egentligen framåt mot Friis' konst under 70-talet då han drar den yttersta konsekvensen av denna hållning till konstens uppgift och börjar använda sin konst snarare som ett verktyg till förändring än som objekt för ett meditativt stillastående.

1964 fanns ännu inte denna beredskap fullt utvecklad. Han konstaterar att hans tidigare måleri hamnat i en återvändsgränd. Hans två serier "Vid Havet" och "Från en resa" 1961-63, kan mer ses som en slags andhämtning eller som en form av en potentiell frigörande metabolisk process, än som resultat av överlagda estetiska beslut.

Inte förrän i maj 1964 målar han den tavla som förebådar hans kvalitativt helt nya bildspråk och utgör det definitiva uppbrottet från det gamla. 


Signifikant nog fick denna bild titeln "Organisk Maskin". I dess formspråk finns dock rester kvar från hans resor, men det nya framträder med triumferande hänförande fanfarer ur de märkliga tratt- eller trumpetliknande rörformerna. Dessa skulle komma att bli hans signum decenniet ut och uppträda i olika suggestiva former och sammanhang och ges olika såväl immateriella som materiella funktioner. 

I ett katalogförord skriver han själv om hur han uppfattar människans situation i sin märkliga maskin- och arkitekturvärld. 

".... Människans determinerade relation till teknologin och hennes uppgivenhet i en till synes ödesbestämd cybernetisk tillvaro skildras i en science-fictionorienterad och teknisk värld. Människan framträder aldrig som individ i denna ödsliga, slutna arkitektoniska värld. Hennes reglerade tillvaro anas bakom sterila murar, i oändliga korridorer och labyrinter eller är fångade i apparater och känslokalla maskiner."

Det är inte svårt att i denna text känna igen sig och orientera sig i Friis' nya bildvärld, även om man i många av hans titlar kan ana ett stänk av humor eller ibland t.o.m. av självironi som t.ex. "Åh dessa underbara maskiner, vad vill de oss nu igen" eller "Trattarna kommer" o.likn.

Ute i stora konstvärlden målar man vid denna tid abstrakt expressionism eller POP-konst och här hemma sitter följsamma konstnärer och målar i enlighet med dessa tillrättalagda recept, som garanterar aktualitet och konstnärlighet.

Friis är givetvis väl informerad om de nya konstsignalerna från USA och kontinenten, men väljer en annan, alldeles egen väg. Han utvecklar ett bildspråk som inte är något annat likt. Han gör ett medvetet val när han avvisar trenderna från de stora konstmetropolerna och samtidigt gör upp med sitt tidigare beroende. POP-konsten från USA var visserligen förförisk och lockande, men Friis har genomskådat de tomma gesternas retorik och ytligheten och ombytligheten, det ständiga sökandet efter nya chockerande framträdanden på de stora konstarenorna.

Denna första målning, "Organisk maskin" i maj 1964 fungerade som ett förlösande av Friis' kreativitet. Han såg vad han gjort och accepterade det och såg dess möjligheter och redan efter den tredje målningen hade han utvecklat den "stil" som skulle bli hans kännetecken under några exceptionellt kreativa år framåt , men som också, genom sin solitära originalitet, kom att vålla honom svårigheter i utställningssammanhang. 

Hans lärarjobb tog fortfarande mycket tid och energi, vilket givetvis begränsade hans konstnärliga verksamhet. Men efter en tid fick han mer rutin och kunde bättre organisera sin undervisning, som han  i och för sig fann stimulerande.

Endast 14 verk blev till det året. Samtliga var än så länge gjorda i temperateknik. Några av dem blev antagna i två jurybedömda utställningar;  "Skånes Konstförening" 1964 och "Stockholmssalongen" 1965.  Två såldes, "Cylindriskt rum" till Malmö Konstmuseum och "Blommande klot" till Stockholms Stad.

Redan under tiden på Konstfack i Stockholm hade Friis kommit i kontakt med filmmediet. En av hans kurskamrater och gode vän var Lasse Forsberg, som från och med i slutet av 60-talet skulle komma att etablera sig som en framstående regissör. Friis och en annan kurskamrat Rune Olsson, fick förtroendet av Rektor Stawenov att spela in slutskedet av det gamla Konstfack innan det skattade åt förgängelsen. Hösten 1957 och våren 58 blev således skolans verksamheter och skolans olika stadier av förfall  ingående dokumenterade. Filmen har sedan visats i olika sammanhang i det nya Konstfack.

Friis' intresse för film hölls vid liv även sedan han flyttat till Malmö. Först med en vanlig 8 mm kamera med vilken han dokumenterade sina egna målningar, men även gjorde några experimentella animerade försök så långt den enkla kameran räckte till. Ambitionen att göra mer avancerad och meningsfull film växte sig allt starkare och våren 1964 skickade han in ett par manus till det nystartade Svenska Filminstitutet i Stockholm och ansökte om ett stipendium för inköp av en 16 mm kamera. Harry Schein var chef då och han beviljade ett bidrag på 5000:- som precis räckte till en Bolex Paillardkamera och ett Angenieux zoomobjektiv.
Det blev två "experimentfilmer" det året; "Maskinens förintelse" och "Schackpartiet". Båda kom att få första priset och "Vita Hinden" vid nästa års "Svensk Amatörfilmsfestival 1965". Filmerna visades i TV samma år. 1965 dokumenterade Friis också sina "Maskinmålningar" med  filmen "Förvandlingens torn". 

Framgången kom att inspirera Friis till nya experimentfilmer kommande år och 1966 blev det nya priser i bl.a. smalfilmsmästerskapet med filmen "S:t Antonius frestelser", som samma år kom att representera Sverige i Nordiska mästerskapet. Friis fick också en beställning av TV med filmen "Mannen med tittskåpet". Till bl.a. Malmö Stadsbibliotek och Arkivmuseum inbjöds Friis till filmaftnar under året. 

Friis visade också sina filmer för fullsatt "hus" under sin enda separatutställning 1966 på Galleri Ströget i Malmö.

Se recension av Folke Edwards i SDS den 2 april 1966.  Recension

 

 

Kontakta  Allan Friis

 

 

1964 - 66

Lådor som oändliga djup

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld

Ankomst till blå tornen

Tempera 1964, 65 x 100 cm

Såld

Bevakning av torn

Tempera 1964, 70 x 100 cm

 

Blommande klot

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld till Stockholm stad

 

 

Blommande trattar

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld

 

 

 

Cylindriskt rum

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld till Malmö Konstmuseum

 

 

 

Fallande rum

Tempera 1964, 70 x 100 cm

 

 

 

Gata med högtalare

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld

Labyrinten

Tempera 1964, 65 x 100 cm

Såld

Den hemlighetsfulla maskinen

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld

Organisk maskin

Tusch/tempera 1964, 50 x 80 cm

Såld

Spjuten kommer

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld

 

Till Brunelleschi

Tempera 1964, 70 x 100 cm

 

 

 

Trattar och basuner

Tempera 1964, 50 x 70 cm

Såld

 

Larmet går

Tempera 1964, 70 x 100 cm

Såld

 

Arkitektur med tunnlar

Olja på duk 1965, 32 x 42 cm

Såld

 

Bevakning av fröhus

Olja på duk 1965, 65 x 90 cm

Såld

 

Gata med parasoller

Olja på duk 1965, 30 x 40 cm

Såld

 

Havets blommor hälsar...

Olja på duk 1965, 96 x 133 cm

Såld

 

Organisk arkitektur

Olja på duk 1965, 28 x 38 cm

Såld

 

 

Samtal mellan maskiner

Olja på duk 1965, 95 x 133 cm

Såld

 

 

Snurrorna och trattarna

Olja på duk 1965, 96 x 135 cm

Såld

 

Signalerna har nått fram

Olja på duk 1965, 98 x 132 cm

Såld

 

Bevakning av klot

Akryl 1965, 47 x 61 cm

Såld

 

Byggnad med tunnlar

Akryl 1965, 70 x 100 cm

Såld

 

En maskins födelse

Akryl på pannå, 1965, 72 x 92 cm

Såld

 

 

Explosioner som blå solar

Akryl på pannå,  1965, 74 x 92 cm

 

 

 

Jag har skaffat mig ett fröhus

Akryl 1965, 47 x 61 cm

Såld

 

 

Arkitekturdetaljer

Akryl 1965, 18 x 24 cm

Såld

 

Spelhuset

Blandteknik 1965, 45 x 59 cm

Såld

Födelse av organisk maskin

Blyerts 1965, 23 x 32 cm

Såld

 

Lyssnarmaskinen

Blyerts 1965, 20 x 30 cm

Såld

 

 

De underbara kloten anländer

 Blyerts 1965, 23 x 32 cm

Såld

 

Ett fröhus anländer

Gouache 1965, 15 x 21 cm

Såld

 

Injektionssprutan

Gouache 1965, 24 x 32 cm

Såld

 

Maskindelar

Gouache 1965, 15 x 21 cm

Såld

 

Rum med snurra

Gouache 1965, 25 x 32 cm

Såld

 

 

Vid stadsmurarna

Gouache 1965, 15 x 21 cm

Såld

 

Arkitekturdetaljer

Gouache 1965, 15 x 21 cm

Såld

Vid stadsmurarna

Gouache 1965, 25 x 33 cm

Såld

Besök av maskiner

Tempera 1965, 65 x 90 cm

Såld

 

Den nya arkitekturen

Tempera 1965, 30 x 42 cm

Såld

 

 

Installation

Tempera 1965, 30 x 42 cm

Såld

 

 

Oväntat besök

Tempera 1965, 60 x 100 cm

Såld

 

 

Arkitekturdetaljer

Gouache 1965, 15 x 21 cm

Såld

 

 

Vad vi längtade efter havet

Olja på duk 1966, 52 x 65 cm

 

 

Nu är vi här igen

Olja på duk 1966, 67 x 97 cm

Såld

 

Himmeln slår ut i ett nytt mönster

Olja på duk 1966, 89 x 116 cm

Såld

 

Klotblommor

Olja på duk 1966, 72 x 92 cm

Såld

 

 

Kuberna kommer

Olja på duk 1966, 30 x 40 cm

Såld

 

 

Rum med speglar

Olja på duk 1966, 78 x 92 cm

Såld

 

Speglar i rum

Olja på duk 1966, 30 x 37 cm

Såld

 

Tunnel med spegel

Olja på duk 1966, 32 x 42 cm

Såld

 

Till William Blake: 

Ägare: Thomas Andersson

Olja på duk 1966, 140 x 128 cm

Såld

 

Brinnande klot

Blyerts 1966, 24 x 33 cm

 

Åh, dessa underbara klot

Blyerts 1966, 20 x 32 cm

Såld

 

Ankomst av ett underbart klot

Blyerts 1966, 24 x 34 cm

 

 

 

Fem askar kommer svävande

Blyerts 1966, 24 x 34 cm

Såld

 

 

Offerhandling

Blyerts 1966, 24 x 34 cm

 

 

 

Skåp med överraskande kropp

Blyerts 1966, 24 x 34 cm

 

 

Hav som stelnad lava

Blyerts 1966, 18 x 25 cm

Såld

Två kuber

Blyerts 1966, 24 x 3 4 cm

 

 

Vad är det som droppar?

Blyerts 1966, 18 x 25 cm

Såld

 

Figur 1

Fotogram 1966, 17 x 23 cm

 

 

Figur 2

Fotogram 1966, 17 x 23 cm

 

 

Figur 3

Fotogram 1966, 17 x 23 cm

 

De underbara maskinerna anländer

Gouache 1966, 29 x 41 cm

Såld

Den underbara maskinen anländer

Gouache 1966, 29 x 41 cm

Såld

Gula lådor med svarta öppningar

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

Hommáge á Jules Verne 1

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

Hommáge á Jules Verne 2

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

Hommáge á Jules Verne 3

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

Hommáge á Jules Verne 4

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

Kring ett rum

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

Odefinierbart rum

Gouache 1966, 15 x 20 cm

Såld

Odefinierbart rum 2 2

Gouache 1966, 15 x 18 cm

Såld

Rum med medaljonger

Gouache 1966, 50 x 70 cm

Såld

Signaler

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

Spiralrörelse i svart trumma

Gouache 1966, 21 x 30 cm

 

Svävande sylar

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

 

Trattar som blommor

Gouache 1966, 21 x 30 cm

Såld

 

Jag har ofta a tänkt flytta härifrån

Tusch 1966, 50 x 70 cm

Såld

 

Här inne i den bevakade lådan

Tusch 1966, 50 x 70 cm

Såld

 

En av dessa  sladdar når bara mig

Tusch 1966, 50 x 70 cm

Såld

 

Porträtt av diktare som oändligt universum.

Tusch 1966, 50 x 70 cm

Såld

Jakobs stege

Tusch 1966, 70 x 50 cm

Såld

Situation 2

Tusch 1966, 23 x 30 cm

 

Situation 3

Tusch 1966, 21 x 30 cm

 

Situation 4

Tusch 1966, 23 x 30 cm

Såld

 

 

Ingen titel

Tusch 1966, 21 x 30 cm

 

 

 

Se bildlyriska texter till några av Friis' bilder från 1966-67 under rubriken ORD och BILD

 

 

 

Situation 1

Tusch 1966, 21 x 30 cm

Såld

 

 

Utan titel

Tusch 1965, 17 x 23 cm

 

 

 

 

 

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 2, 1953 - 54

Till sal 3, 1955 - 63

Till sal 5, 1967 - 69

Till sal 6, 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 8, 1990 - 91

Till sal 9, 1992 - 93

Till sal 10, 1994 - 95

Till sal 11. 1996 - 2003

  Till sal 12,  2004 - 09

Till sal 13, Nutid, 2010 -

Till sal 0, 1936 - 1949

Kontakta  Allan Friis