Allan Friis' Museum

Sal 3

1955 - 63


 

Kommande år blev det inte mycket tid över till konstnärligt bildskapande för Allan Friis. Studierna på Konstfack tog allt mer tid i anspråk. För Friis var det ett okreativt och meningslöst tröskande med modellteckning, konstruktionsritning, välskrivning, textning, stillebensmålande och kompendiearbete.

I ett brev till Torsten Engholm  skriver han bl.a. "skolarbetet stjäl allt mera tid för mig. Det är bl.a. meningslösa kompendier som skall göras. Det blir mindre plats för "privata ambitioner", även om jag lärt mig att vara oberoende på lektionerna i "fri målning" och då måla som jag själv vill, kan det dock bli rätt påfrestande med frågor och kommentarer från 30 stillebensmålande kamrater". Vidare skriver han i  samma brev "Det är rätt svårt att hålla god min under våra lektioner i konsthistoria med docent Wollin, när han talar om idealskönt, tidlösa konstnärliga värden osv. och anlägger bestämda definitioner, som enligt honom själv är helt oantastliga."

Konsthistoria kom dock bli det mest givande ämnet för Friis när han fick en ny föreläsare (Stridsberg) året därpå.  Två andra ämnen som Friis visade stort intresse för var psykologi och konstteori, där i det senare han som referenslitteratur fick tillfälle att läsa böcker som t.ex. "I konstens brännspegel" av Hans Ruin och Konst och personlighet" av Herbert Read.
Två egna föreläsningar ingick i Konsthistoria och Friis valde två favoritämnen; Istidens Konst
, där han främst uppehöll sig vid grottmålningarna i Altamira samt symbolisten Hieronymos Bosch, vars groteska fantasterier och  "försurrealistiska" visioner blev en av Friis' stora inspirationskällor under denna tid.

Friis fortsatte under Stockholmsperioden att skicka in bilder till "Unga tecknare"  och fick med teckningar de gånger han lämnade in, 1955 och 56. På "Svart och Vitt" på Liljevalchs 1955 fick han med ett par torrnålsgravyrer och på Ung Grafik i Lund samma år blev han också representerad.

Ambitionen med egna separatutställningar hade väckts tidigt, redan sedan den första lyckade utställningen 1948 på Hedbergs i Vinslöv, då Friis nästan sålde allt. En önskan att utställa ännu en gång i Stockholm innan han lämnade staden växte sig allt starkare och en dag tog han det modiga beslutet att ta kontakt med de ansvariga på "De Ungas Salong". Det resulterade i att en liten delegation konstnärer från galleriets urvalskommitté hälsade på i Friis' lägenhet på Heimdalsgatan 5, där de bjöds på öl från det närbelägna Hamburgerbryggeriet, varifrån Friis direkt kunde köpa sina backar öl till ett billigare pris. Till sin stora överraskning uttalade gruppen sig uppskattande om hans tavlor och tid fastställdes för en utställning. Vernissage skulle bli redan den 5 januari 1956 och utställningen skulle sträcka sig över tre veckor. Det var ont om tid, men Friis lyckades ändå få ihop ett 30-tal verk bestående av olja, blandteknik, akvarell, och grafik, varav de flesta visas nedan.

"De Ungas Salong" var ett s.k. prestigegalleri och drog till sig intresse från stadens prominenta recensenter från stadens samtliga tidningar. Där dök upp namn som Åke Meyerson, Eugen Wretholm, Bo Lindvall, Lars Erik Åström, Martin Strömberg och Ulf Linde. De tre förstnämnda uttalade sig högdraget och överlägset om Friis' ungdom och hans beroende av andra storheter och att det var alldeles för tidigt  och pretentiöst att utställa på ett så här respektabelt galleri osv. Medan de tre sistnämnda anslog en mer positiv ton, isynnerhet Strömberg och Linde, som gjorde små ansatser till analys och resonemang. (För rättvisans skull måste nämnas att Eugen Wretholm under en utställning med Sex Linjer 1968 på Sveagalleriet i Stockholm under hälsningstalet uttalade sig i mycket positiva ordalag om Friis' verk.) En försäljningssuccé uteblev naturligtvis. Endast några verk i olja och blandteknik fann köpare.

På våren 1958 blev Friis utexaminerad bildlärare. Han lyckades snabbt få en tjänst på en högstadieskola i Malmö och familjen flyttade under sommaren till sina hemtrakter i Skåne och fick en tillfällig boplats i Allans forna hem i sina morföräldrars hus i Arlöv, fem km norr om Malmö. Redan under höstterminen fick de dock egen toppmodern bostad på fyra rum och kök i ett nybyggt område i Malmö.

Första tiden blev naturligtvis en svår omställningsperiod som färsk lärare i en nybildad högstadiemiljö, som kom att ställa alla pedagogiska övningar och inlärningar från Konstfack på huvudet. Han var tvungen att ompröva det mesta, socialt och psykologiskt,, om hur tonåringar beter sig och uppför sig i klassrumssituationer. Dessutom blev det av ekonomiska skäl nödvändigt att ta övertidstimmar, vilket medförde att han utöver fulltjänstgöringstidens 30 timmar, undervisade i ytterligare tio, totalt således 40 timmars tjänstgöring i veckan.

Det blev av naturliga skäl varken tid eller energi över till eget bildskapande några år framöver, vilket framgår av produktionen under återstoden av decenniet nedan. Friis var dock fast besluten om att till varje pris försöka fortsätta med det egna bildskapandet. Enligt honom själv fanns det egentligen aldrig någon tvekan om denna kompromisslösa föresats. Han hade sett äldre kolleger ge upp efter några år av påfrestande, energikrävande lärarverksamhet och helt lägga av det egna seriösa skapandet annat än som terapeutisk hobbyverksamhet. Friis var fast besluten att inte fastna i den kategorin, i all synnerhet som han hade, citat: "huvudet fullt av nya bilder och idéer" om framtida produktioner. 

Ett konkret bevis på Friis' beslutsamhet var att hans nästa utställning inträffade endast två år efter ankomsten till Malmö. Det skedde på ett nyöppnat galleri, Galerie Moderne på östra Tullgatan i Malmö den 17 sept - 2 okt. 1960.  Där fick han med c:a ett 30-tal bilder bl.a. några oljemålningar från 1960. Det blev recensioner av Marianne Nanne-Bråhammar i Arbetet, som skrev bl.a. att "hans bildvärld är fylld av fantasi och magi av sällsamma möten mellan insektsfigurer samt svarta och vita änglar"." Onda sagor som kan utlösa toner av dramatik och poesi". I Kvällsposten skrev hennes man Gunnar Bråhammar bl.a. att "faran med denna bildkonst är att den blir allt för berättande på de estetiska kvaliteternas bekostnad". En hållning som var typisk för dåtidens mest rigida recensenter.

Fram till ungefär 1959 var Friis fortfarande förankrad i en s.k. imaginistisk tradition, med rötter fantasteri och  mysticism blandad med den expressiva rörelse som företräddes av den dansk-holländska gruppen Cobra.  I början av 60-talet kan man märka att en förändring är på väg. Det klart utsagda figurativa tonas ner till förmån för ett sökande efter utopiska, abstraherande naturstämningar, som kan skifta från meditativa koncentrationer till expressiva, upproriska eruptioner. Denna nyorientering märks tydligast i de två sammanhängande serier han gör mellan åren 1961 till 63, "Vid Havet" och "Från en resa". 

Friis gjorde också en teckningsserie i tusch 1960, som var tänkt som illustrationen till en novell av honom själv: "Klockan fem på eftermidagen"

1962 gjorde Friis sin första animerade film, Metamorfoser, 

 

 

Ett slutgiltigt uppbrott från sin 50-talskonst kom 1964, då Friis framträdde med ett kvalitativt helt nytt bildspråk.

Bilder kan på begäran göras i större format (högupplösta) och skickas med bifogade filer till intresserade

 

Kontakt

 

Bebådelse om nya tings födelse

Blandteknik 1955, 50 x 68 cm

 

Nattens fågelormar anfaller

Blandteknik 1955, 30 x 42 cm

Såld

Nattligt besök

Blandteknik 1955, 28 x 40 cm

Såld

Solpromenad

Blandteknik 1955, 28 x 40 cm

Såld

 

 

Tre inkarnationer

Blandteknik 1955, 31 x 44 cm

Såld

 

 

Uppståndelse

Blandteknik 1955, 40 x 38 cm

Såld

Nattens Drottning

Blandteknik 1955, 28 x 42 cm

Såld

 

Budskapet

Blyerts 1955, 29 x 36 cm

 

 

 

Gestalter besöker evighetshjul

Blyerts 1955, 47 x 62 cm

 

 

 

Förvandlingar under sol

Se videoklipp om teckningen

Blyerts 1955, 38 x 41 cm

 

 

Nattens fågel anländer

Blyerts 1955, 21 x 28 cm

 

Födelse av nya världar

Olja på duk 1955, 51 x 56 cm

Såld

 

De fruktsamma fåglarna

Olja på duk 1955, 50 x 61 cm

Såld

 

 

Natten blommar

Olja på duk 1955, 57 x 33 cm

 

 

Figur I

Perforering,52 x 44 cm

Såld

 

Figur II

Perforering 40 x 30 cm

 

 

Modell I

Blyerts 1955 40 x 24 cm

 

 

Modell 2

Blyerts 1955, 38 x 23 cm

 

 

Modell III

Blyerts 1955, 27 x 30 cm

 

 

Modell IV

Blyerts 1955, 38 x 18 cm

 

Natten öppnar sitt öga

Blyerts 1956, 20 x 30 cm

 

Den döda fågelns förvandling

Blyerts 1956. 20 x 30 cm

Såld

Byggnad och växter

Vaxkrita 1956. 18 x 30 cm

Såld

 

Förvandlingar vid död fågel

Torrnålsgravyr 1957, 16 x 20 cm

Finns också som blyerts i blyerts

 

Möte med främmande gestalter

Torrnålsgravyr 1957. 17 x 20 cm

 

Detta är tecknet

Olja 1957, 30 x 50 cm

Såld

Treenighet

Akvatint 1957, 16 x 20 cm

Oväntad sammansmältning

Blyerts 1958, 17 x 24 cm

 

 

Ankomsten

Akvarell 1958, 34 x 46 cm

 

 

Hägring

Blyerts 1958, 17 x 24 cm

 

Möte

 Akvarell 1958, 25 x 32 cm

 

 

Berget och änglarna

Gouache 1959, 30 x 40 cm

 

 

Den fångna fågeln

Gouache 1959, 22 x 27 cm

Såld

Meditation

Gouache 1959, 24 x 33 cm

Såld

Lovsång

Olja 1959, 28 x 35 cm

Såld

Möte II

Gouache 1959, 30 x 42 cm

 

 

Tecknet

Gouache 1959, 39 x 42 cm

 

 

Figur och byggnad

Blandteknik 1959, 30 x 42 cm

Såld

Där borta bland bergen

Olja på duk 1960, 31 x 43 cm

Såld

 

Bevakad byst

Olja på duk 1960, 31 x 43 cm

 

 

Fallen torso

Olja på pannå. 1960, 24 x 33 cm

Såld

 

 

Scen 2

Tusch 1960, 21 x 29 cm

 

 

 

 

Scen 3

Tusch 1960, 23 x 21 cm

 

 

 

 

Scen 4

Tusch 1960, 20 x 21 cm

 

 

 

 

Scen 5

Tusch 1960, 17 x 23 cm

 

 

 

 

Scen 6

Tusch 1960, 20 x 19 cm

 

 

 

Scen 7

Tusch 1960, 20 x 19 cm

 

 

 

 

Scen 8

Tusch 1960, 21 x 29 cm

 

 

Scen 9

Tusch 1960, 29 x 21 cm

 

 

Scen 1 ur klockan 5 på eftermiddagen

Tusch 1960, 19 x 20 cm

 

 

Scen 10

Tusch 1960. 18 x 24 cm

 

Vid havet 2

Gouache 1961, 44 x 62 cm

 

Vid havet 3

Gouache 1961, 44 x 62 cm

Såld

Vid havet 4

Gouache 1961, 44 x 62 cm

Såld

Vid havet 5

Gouache 1961, 44 x 62 cm

Såld

Vid havet 6

Gouache 1961, 44 x 62 cm

Såld

 

Vid havet 7

Gouache 1961, 44 x 62 cm

 

 

 

Vid havet 8

Gouache 1961, 44 x 62 cm

 

 

 

Vid havet 9

Gouache 1961, 44 x 62 cm

 

 

 

Vid havet 10

Gouache 1961, 44 x 62 cm

 

 

Vid havet 1

Gouache 1961, 44 x 62 cm

Såld

Landskap 1

Scrapeboard 1961, 8 x 10 cm

 

 

Landskap 2

Scrapeboard 1961, 8 x 9 cm

 

 

Landskap 3

Scrapeboard 1961, 8 x 10 cm

 

 

Landskap 4

Scrapeboard 1961, 8 x 9 cm

 

 

Vid havet 11

Gouache 1961, 62 x 44 cm

Såld

Från en resa 2

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

 

Från en resa 3

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

Såld

Från en resa 4

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

 

Från en resa 6

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

 

Från en resa 7

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

Såld

Från en resa 8

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

Såld

Från en resa 9

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

Såld

Från en annan resa 1

Gouache 1962, 15 x 22 cm

Såld

 

Från en annan resa 2

Gouache 1962, 15 x 22 cm

Såld

 

 

Från en annan resa 3

Gouache 1962, 15 x 20 cm

Såld

 

Från en annan resa 4

Olja på papper 1962, 15 x 20 cm

Såld

 

Från en resa 1

Akvarell 1962, 44 x 62 cm

Såld

 

 

Från en annan resa 5

Blandteknik 1963, 40 x 52 cm

 

Från en annan resa 7

Tusch 1963, 34 x 50  cm

Såld

Från en annan resa 8

Olja på duk 1963, 50 x 70 cm

Såld

Från en annan resa 9

Olja på duk 1963, 50 x 70 cm

Såld

Från en annan resa 10

Olja på duk 1963, 70 x 70 cm

Såld

Från en annan resa 6

Tusch, akvarell 1963, 34 x 50 cm

Såld

 

 

Skulptural vegetation 4

Tusch 1963, 28 x 20 cm

 

 

Skulptural vegetation 1

Tusch 1963, 28 x 23 cm

 

 

Vegetativ mutation

Tusch 1963, 30 x 25 cm

 

 

Skulptural vegetation 3

Tusch 1963, 24 x 25 cm

 

 

Vegetativ mutation

Tusch 1963, 32 x 25 cm

 

 

 

Skulptural vegetation 2

Tusch 1963,  22 x 20 cm

 

 

 

Till sal 1, 1955 -63

Till sal 2, 1964 - 66

Till sal 3, 1964 - 66

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5, 1967 - 69

Till sal 6, 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 8, 1990 - 91

Till sal 9, 1992 - 93

Till sal 11, 1996 - 2003

 Till sal 12, 2004 - 09

 Till sal 13, Nutid, 2010 -

Till sal 0, 1936 - 1949

Till sal 10, 1994 - 95

Kontakta  Allan Friis