Allan Friis' Museum

Sal 2

1953 - 54

Allan Friis hade flyttat till Stockholm senhösten 1952 med planer att där börja på Konstfackskolan påföljande år. Friis bodde en tid hos en släkting  innan han i mitten av januari 53, lyckades med konststycket att få tag på en möblerad lägenhet på söder. Den var inrymd i ett 1700-hundratalshhus på Högbergsgatan 10, inte långt från Katarina Kyrka, med hänförande utsikt över fjärden. (Se bild)
Hans fästmö Ingrid, som han var förlovad med sedan 1951 hade jobb och lägenhet i Malmö, flyttade strax därpå till Stockholm och förenade sig med sin fästman i deras därefter gemensamma bostad på Högbergsgatan.

1953 blev Friis tvungen att påbörja sin uppskjutna militärtjänstgöring på signaltrupperna i Staden. Det blev dock en kort vistelse, eftersom det snart uppstod ideologiska konflikter mellan Friis och kompaniets befäl. Redan efter två månader blev han följaktligen befriad från all vidare militärtjänstgöring med det enligt honom själv meriterande slutomdömet "abnorm personlighet".

 

(Obs, tidsangivelsen är felaktig på kortet)

 

Ingrid hade redan från Malmö sökt och fått jobb på en ansedd advokatbyrå i Stockholm och kom att vara huvudförsörjare under hela den femåriga vistelsen där. Periodvis under hela stockholmstiden fick Allan Friis bidra till försörjningen med diverse korttidsjobb som stuveriarbetare, postsorterare, packare o.likn. Det blev inte mycket tid över till konstnärligt arbete i den primitiva lilla lägenheten på c:a 20 kvadratmeter på Högbergsgatan 10. Friis har berättat att de oftast uträttade sina toalettbestyr i den offentliga toaletten på Medborgarplatsen c:a 10 minuters gångväg från bostaden. Enda uppvärmningsmöjligheten var en kakelugn. I det primitiva köket fanns ingen värmekälla alls och en dörr därifrån ledde direkt upp till vinden. Vissa vintermorgnar var det så kallt att det var ishinna i tvättfatet.  

Allan hade nära till Slussplan, dit han cyklade tidigt varje morgon för att ställa sig i kö på en lokal arbetsförmedling för tillfällighetsarbetare. Därifrån gick lastbilar med bl.a. stuveriarbetare till olika båtar i hamnen. På kvällarna tränade han upp sin färdighet i kroki- och stillebenteckning i kol och blyerts på Konstfackskolan. Övrig fritid ägnade han sig intensivt åt sin konstnärliga verksamhet, i synnerhet efter det traumatiska beskedet om branden i Lysekil sommaren1954, då hela utställningen brann upp, vilket motsvarade c:a 75% av hans dittillsvarande produktion, bl.a. några av hans tidigaste oljemålningar. Friis har berättat om den chock och bedrövelse han kände efter beskedet och om sin beslutsamhet att snabbt försöka komma igång med nya bilder. Det lilla utrymmet tillät dock inte verk i större format och framför allt inte oljemålningar, som kräver väggutrymme och plats för dukar. Det flera hundra år gamla trägolvet i deras rum fick tjäna som underlag till ett antal bilder i frottageteknik. 

Branden fick dock något gott med sig. En advokat på Ingrids arbetsplats lyckades förhandla sig till en liten del av möbelfirmans brandförsäkring och sommaren 1954 kom det in 5000:- på Ingrids bankkonto, vilket var en enorm summa för det lilla hushållet.  Nu gavs möjlighet att ekipera sig och köpa husgeråd och lite möbler. Det senare kom väl tillpass, eftersom Ingrid med hjälp av sin arbetsgivare kom över en omöblerad enrumslägenhet på Heimdalsgatan 5 i närheten av Odenplan. Även denna lägenhet fick uppvärmas med kakelugn men hade fördelen att vara försedd med WC inomhus. Det större utrymmet medgav nu också plats för större verk och även oljemålningar. 

Friis gick på utställningar så ofta han hade tid. Det fanns tidigt en tanke att hitta en plats att utställa på. Han fick snart erfara att här i Stockholm fick inte vem som helst utställa. Här gällde det då som nu, först och främst redan etablerade och välkända konstnärer som fick erbjudanden och inte unga okända oprövade genier. Bl.a. besökte han Modärn konst i hemmiljö, där han bistod Max Valter Svanberg med hängningen 1954, eftersom han var bekant med honom och de hade utställt tillsammans.

Letandet efter utställningslokal gav dock till slut resultat. Friis blev bekant med en ung "gallerist" som nyligen hade fått möjlighet att öppna en liten utställningslokal i Gamla Sta´n. Den låg på Yxsmedsgränd nr 4 och hade varit någon slags verkstad, som den nye ägaren själv rustat upp till ett fint litet galleri med två rum. Friis blev erbjuden att ställa ut där redan i mars 1954. Många av bilderna  från 1952 och 53  fanns med på den utställningen. 

Gerd Reimers på Stockholmstidningen skriver: "Man blir glad åt Allan Friis' måleri, olik det mesta man kan få se just nu. Han debuterar i Konstsalongen i gamla Sta´n och visar prov på en påtaglig ornamental begåvning och en glädje i färg och form som ibland kan bli direkt orientalisk. Namn som Kandinskij och Klee tränger sig på. Ja, varför inte också Max Valter Svanberg, som faktiskt inte bara rent geografiskt står den unge malmömålaren nära. Friis' stil är lyrisk, halvt abstrakt, halvt surrealistisk. Han är diktare som målar doftrika och mystiska poem om blommor, fåglar och stjärnor."  Se utställningen


Det var självklart att Friis' självförtroende efter en sådan recension fick sig en rejäl välbehövlig förstärkning.

Under den utställningen blev Friis bekant med Öyvind Fahlström, som en söndag hälsade på. Han hade hört att det spelades klassisk  japansk och kinesisk operamusik under utställningen. Bekantskapen med Fahlström varade Stockholmstiden ut. Han kom att introducera Friis i kretsen kring den avantgardistiska tidskriften Odyssé med Dag Wedholm som redaktör. 

Friis hade en omfattande korrespondens med sin endast tio år äldre morbror, som var lärare i Malmö. De hade delvis växt upp tillsammans i Friis' morföräldrars hus i Arlöv. ( 5 km norr om Malmö) Engholm hade några år i början av 50-talet haft konstnärliga ambitioner och ställt ut ett par gånger bl.a. tillsamman med Friis i Nyköping 1952. I ett brev den 17 mars 54 skriver Friis om sin utställning på Yxmedsgränd: 

  "Sitter i utställningslokalen och skriver. Det är ganska tomt om dagarna, c:a 15 - 20 personer, men om söndagarna är det fullt hus. Hittills har här varit ungefär 290 besökare. Jag har lyckats realisera den idé, som vi hade till Nyköpingsutställningen, nämligen att arrangera musikvinjetter. Har kommit över några verkligt fina plattor med inspelningar av operor från Japan. Kina, Bali och Siam. Verkligt suggestiv och fantasieggande musik. Den klingar fint med bilderna. En engelsk konstförmedlare var här och tittade och inbjöd mig på stående fot till en samlingsutställning av svenska konstnärer i England". 

Och i ett annat brev den 29 mars skriver han:  "Jag har kommit i kontakt med en ung konstnär som gör fina bilder, han har en imaginistisk inställning till konsten. Öyvind Fahlström heter han. Han har gjort bl.a. en säregen teckning som är 12 meter lång".
Denna teckning, som var tecknad med filtspetspenna kom senare att bli  välkänd under namnet OPERA.
Som ett minne av Öyvind Fahlström har Friis i sin ägo fortfarande kvar  en blyertsteckning, som han bytte mot en monotypi.
Friis skulle träffa Fahlström endast ytterligare två gånger: 1959 under en diskussion om Spontanismen i Malmö Museum och i Paris på Café la Dome 1961.

Friis hann med ytterligare en utställning det året. Det var i Malmö, som paret Friis (nu gifta sedan 13 sept. 1953) besökte sommaren 1954. Ett nystartat konstgalleri, HE-MA Konstsalong (blev senare galleri Colibri) på S. Förstadsgatan blev platsen för Friis' första utställning i sin hemstad. Om den skrev Marianne Nanne-Bråhammar i Arbetet: 

" Allan Friis väcker med sin fantasiburna och bildmässigt balanserade kollektion intresse och framtidslöften. Han diktar om sällsamma världar med praktfulla fåglar och blommande stjärnor, om planeter befolkade med associationsrika figurationer, än skönt skimrande, än groteska, än vasst aggressiva. Hand ytmässiga formelement bilder inga opersonligt geometriska tecken utan blir bärare av dröm och vision".  
I Sydsvenska Dagbladet skriver Kristian Romare: "Hans fantasiburna, symbolfyllda och dekorativt hållna bilder talar om ett uppenbart beroende av Max Valter Svanberg, men också om en personlig känsla för materialets stoffliga värden. Säkrast rör hans sig ännu med teckningens och grafikens medel och han har vunnit sina vackraste resultat genom att arbeta utifrån träådringsfrottage.

 

Utsikt från Högbergsgatan 10

Blyerts 1953, 23 x 27 cm

 

Här visas ett kort videoklipp, som visar en morgon i den 

Se också sidan om Ingrid

 

Kontakta  Allan Friis

Se utförlig biografi

 

 

1953 - 54

 

Ankomst av sällsamt sällskap

Akvarell 1953, 35 X 45 cm

Såld

 

 

Sol uppväcker död fågel

Blandteknik 1953, 32 x 42 cm

Såld

 

 

Sällsamt sällskap anländer

Akvarell 1953, 35 x 45 cm

 

Legend om den ensamma blomman

Blandteknik 1953, 43 x 55 cm

Såld

Procession

Blandteknik 1953, 43 x 60 cm

såld

 

Blomman som blev en fågel

Blandteknik 1953, 43 x 30 cm

Såld

 

 

Uppståndelse

Blandteknik 1953, 36 x 48 cm

 

 

Den hemlighetsfulla ängeln

Blandteknik 1953, 58 x 42 cm

 

Den hemlighetsfulla ängeln 2

Blandteknik 1953, 62 x 44 cm

såld

Legend om död fågel

Blandteknik 1953, 32 x 43 cm

Såld

 

Inkarnation I

Blandteknik 1953.  44 x 33 cm

Såld

Rituell lek

Blandteknik 1953. 33 x 46 cm

 

Inkarnation II

Blandteknik 1953, 45 x 41 cm

såld

Aggression över byggnad

Torrnålsgravyr 1953, 16 x 20 cm

 

Aggressiv lek

Blyerts/tusch, 27 x 32 cm

 

Fågelbyggnad

Etsning 1953, 20 x 16 c

Aggressivt samtal

Frottage 1953, 32 x 42 cm

Siamesisk gestalt

Frottage 1953, 42 x 32 cm

Inkarnation

Frottage/tusch 1953, 33 x 22 cm

 

Figuration 2

Frottage/tusch 1953, 42 x 22 cm

 

Figurer och byggnad

Frottage/tusch 1953, 34 x 44 cm

 

Nattlig procession

Blyerts 1953, 34 x 40 cm

 

Legend om ensam fågel

Torrnålsgravyr, 16 x 20 cm

Lekfull figuration

Frottage/tusch 1953, 36 x 39 cm

Blomman som blev en fågel

Monotypi 1953, 14 x 19 cm

 

Aggressivt samtal

Monotypi 1953, 19 x 25 cm

 

 

Ängel med följeslagare

Monotypi 1953, 30 x 14 cm

 

Kolteckning 3, 1953

47 x 64 cm

Kolteckning 4, 1953

34 x 48 cm

 

Kolteckning 1, 1953 

 47 x 64 cm

 

Förkunnelse

Monotypi 1954, 34 x 23 cm

 

Fläskskiva och snäckskal

Vaxkrita 1954, 22 x 30 cm

 

Den blommande natten

Blandteknik 1954, 70 x 100 cm

Såld

 

Den fångna blomman

Blandteknik 1954, 43 x 55 cm

Såld

Djur nedkommer med stjärna

Blandteknik 1954. 28 x 42 cm

Såld

Nattligt sällskap

Blandteknik 1954, 110 x 70 cm

Såld

Samtal kring sol

Blandteknik 1954, 28 x 40 cm

 Såld

Tre gestalter

Blandteknik 1954, 28 x 40 cm

Såld

Min ensliga fågel

Blandteknik 1954, 30 x 44 cm

Såld

 

Gestalts gradvisa förvandling

Blyerts 1954, 42 x 29 cm

 

Inkarnation

Blyerts 1954, 33 x 42 cm

 

Nattens budskap

Blyerts 1954, 24 x 37 cm

 

Landscape I

Collage 1954, 44 x 48 cm

Landscape II

Collage 1954, 60 x 24 cm

 

 

Landscape III

Collage 1954, 44 x 48 cm

 

 

 

Offerträdet

Etsning 1954, 20 x 16 cm

 

 

Fågelblommor

Torrnålsgravyr 1954, 17 x 24 cm

 

De fångna fåglarna

Blyerts 1954, 28 x 29 cm

 

 

Den vita solens födelse

Blyerts 1954, 37 x 23 cm

 

 

De edsvurna

Träsnitt 1954, 28 x 35 cm

 

Främmande fågel anländer

Träsnitt 1954, 30 x 38 cm

 

De heliga fåglarna anländer

Olja på duk 1954, 60 x 80 cm

 

 

De sanningssökande fåglarna anländer

Olja på duk 1954, 51 x 61 cm

Såld

 

 

Åkallan

Olja på duk 1954, 93 x 67 cm

 

 

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 3, 1955 - 63 

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5, 1967 - 69

Till sal 6, 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 8, 1990 - 91

Till sal 9, 1992 - 93

Till sal 10, 1994 - 95

Till sal 11, 1996 - 2003

 Till sal 12,  2004 - 09

Till sal 13, Nutid, 2010 -

Till sal 0, 1936 - 194

Kontakta  Allan Friis