Allan Friis' Museum

Sal 13

2010 - 

 

Under senhösten 2009 började Friis fundera på möjligheten att utveckla ett bildspråk som till det yttre är förenklat till teckenliknande ikoner, men som samtidigt kan användas till att uttrycka komplexa skeenden och associationsrik dramatik. De enskilda bilderna är inte bara enkla tecken, utan blir också genom sina kombinationer och framträdanden i olika sammanhang, symboler för samtida berättelser. Han menar att det för alla människor som vill och kan se, oavsett kultur, religion och rådande estetiska paradigmer, blir möjligt att objektivt synliggöra universella "interaktioner" på olika nivåer.

Friis började redan under november experimentera med att testa sina idéer med enkla skisser.  Redan i dessa två skisser ser han att det här finns en potential för utveckling och han gör ytterligare ett 10-tal teckningar innan han känner sig beredd att överföra dem i större format och i annat material. För jämförelsens skull visas några av dem här.

 Friis gör i slutet av november sin första större oljemålning efter en av skisserna och i december ytterligare några stycken. Men ännu är han inte beredd att signera, långt mindre publicera dem, eftersom han, som han säger, "själv inte har hunnit ifatt dem", dvs han vet i det läget ännu inte om de verkligen motsvarar hans första inspirerade ambitionsnivå.

Inte förrän i början av Januari 2010 har insikten om bildernas möjlighet att kommunicera, i enlighet med hans intentioner, vuxit tillräckligt och han beslutar att signera dem på sin födelsedag den 10 januari.

Friis kallar sina målningar för Implikationer, från engelskans implication, som betyder innebörd, slutsats, underförstått.ä

 

 

During beginning of 2010 Friis got an idea to develop a kind of an imagery, simplified to symbols like icons, which at  the same time could be used to express complex course of events and also drama rich with associations.

The specific pictures could not only be single symbols. They could also, through combinations and appearance in different connections, be symbols for contemporary stories. 

 

Utställning på Broadway Gallery, New York, sept. 2012 

Bilden ovan är hämtad från tidskriften Art Fairs International.

OBS

Nedanstående bilder säljes nu till starkt nedsatta priser!

Tel: Allan Friis: 046-29 24 02

Kontakt

 

Implikation 1

60 x 79 cm

Implikation 2

66 x 77 cm

Såld

I

Implikation 3 

81 x 110 cm

 

Implikation 4

89 x 119 cm

Såld

 

Implikation 5

80 x 112 cm

 

Implikation 6

62 x 84 cm

 

 

Implikation 7

66 x 86 cm

 

Implikation 

 92 x 120 cm

Såld

 

Implikation 9

52 x 66 cm

Såld

 

Implikation 10

65 x 87 cm

Reserverad

 

Implikation 11

64 x 89 cm

Såld

 

 

Implikation 12

83 X 66 CM

 

 

>

Implikation 13

72 X 84 cm

 

s

Implikation 14

Implikation 15

Se utställningen Staffanstorps konsthall

Se utställningen i Galleri Final

Se utställningen i Arvika Konsthall 

Se Recension

Spontaneous 1. Oljepastell  20 x 28 cm

 

 

Spontaneous 2

Såld

 

 

Spontaneous 3

Såld

 

 

Spontaneous 4

Videoklipp till musik av

sonat No. 8 c-moll av Beethoven

 

Spontaneous 5

Se videokklipp med musik från 

Ein Deutsches Requim av Johannes Brahms

Såld

 

Spontaneous 6

Såld

 

 

 

 

 

 

 

 
I slutet av 2010 började Friis på nytt intressera sig för sina dagboksbilder, som han utförde i tusch redan 1991. Flera av de 365 teckningar han gjorde det året har under årens lopp fått bilda underlag för bilder i andra tekniker och i större format, som t.ex. akvarell, gouache, olja och linoleumsnitt. 

De som nu speciellt fångade hans intresse och i vilka han såg en potential för vidareutveckling, fanns i ett 20-tal teckningar som var gjorda i slutet av året 1991. Nu nästan 20 år senare prövar han att transformera fyra dagboksbilder, den 26, 27, 28 och 29 dec. till stora målningar i olja. Utfallet av dessa kommer att avgöra om det blir en fortsättning. Nedan visas de första oljemålningarna för 2011. Formaten ligger omkring 90 x 130 cm

Titlarna kan ge en möjlig tolkning av målningarna.

 


Strategiska destruktioner

 

 

Målsökning 3

 

 

Målsökning 2

 

Uppbyggnad

 

 

>

Uppdraget utfört

Olja 2012  Såld

 

Alla demonerna är på plats

Olja 2012 

Restoration

Olja 2012 

 

Ekipaget

Olja 2012 

 

Målsökning 3

 

 

Friis påbörjar en frottageserie, i mars 2012,

som går tillbaka till hans första experiment

i den här  tekniken i början av 50-talet.

 

 

 

Frottage 1  2012

31 x 30 cm

 

Frottage 3  2012

29.5 x 30 cm

 

Frottage 2  2012

29.5 x 29 cm

 

 

 

Under sensommaren  2011 beslöt Friis att konvertera, dels sina 60-talsfilmer, dels sina WHS-filmer från 90-talet, till DVD, så att det skulle bli möjligt att visa dem YouTube. Förutom dessa har Friis gjort helt nya videos, som berör olika områden inom hans konstnärliga fält 

Se videoklippen

 

 

Kontakt

046-29 24 02

070 773 1959

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 2, 1953 - 54

Till sal 3, 1955 - 63

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5 1967 - 69

Till sal 6 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 9, 1992 - 93

Till sal 11, 1996 - 2003

  Till sal 12, Nutid, 2004 -

Till sal 0, 1936 - 1949