Allan Friis' Museum

 

Sal 12

Nutid, 2004 - 09

 

Efter ett par års uppehåll påbörjar Friis våren 2004 en ny serie stora oljemålningar, som han ger arbetsnamnet "Samtida skildringar". Med det namnet vill han distansera sig mot den officiella beteckningen "samtidskonst", som enligt Friis används för att markera att en viss slags nutida konst skiljer sig från annan konst. Samtidskonst  handlar således inte om all konst som görs i samtiden utan endast om sådan konst som väljs ut av curators och andra utställningskommissarier (Se Entartete Kunst, sal 11). I ett katalogförord förtydligar Friis sig: "För mig personligen tar jag ordet samtidskonst på allvar, dvs jag definierar ordet efter dess egentliga innehåll och innebörd; en konst som speglar och kommenterar samtiden, dvs en konst som tar upp och beskriver den sociala verklighet som omger oss och de konsekvenser denna kan få för den samtida människan"
I några målningar 2004 , t.ex. "Flykten", "Hoppet" skildrar Friis några av de katastrofer som drabbat världen de senaste åren och i "Bankers Trust" och "Finansvalpen" gör han en ironisk kommentar till klassklyftorna i USA.

Friis hämtar också inspiration ur sin tidigare produktion, framför allt ur sin bildvärld från 60-talets mitt med dess inslag av dystopier och teknokratisk science fiction. (Se sal 4) Tydligast ser man denna tillbakablick i bilder som t.ex. "Monumentet" från 2005, "I karantän" från 2006 och "Utbrottet" från 2007

Under hösten 2004 får Friis förlagt sina två manuskript, "Konungens Dagbok" och "Medea Terroristen" på Skrivareförlaget i Malmö. Egendomligt nog möttes båda med nästan total tystnad i massmedia. I endast tre tidningar fanns recensioner, SDS, Skånska Dagbladet och i Gefle Tidningar!  I den förstnämnda skriver Jan Hemmel en inkännande recension: "Sagan om konungens ångest".  I Skånska Dagbladet skriver Clemens Altgård: "En outsider som provocerar".

Under 2004 hinner Friis också med två separatutställningar. Under september - oktober ställer han ut i Staffanstorps Konsthall. Där visar han några av sina nya målningar från samma år samt ett antal av sina monumentala linoleumsnitt från 1993. (Se sal 9)

Redan efter en månad sker nästa separatutställning. Den inträffar för andra gången på Galleri Final i Malmö. Även här visar Friis verk från tidigare perioder, mycket därför att flera av dessa aldrig visats offentligt, t.ex. några monumentala oljemålningar från 1995 och monotypier från 1996. (Se sal 10 och 11) Just detta förhållande föranledde Kvällspostens konstrecensent Conny C-A Malmqvist att som rubrik för sin recension skriva "Trippel med Friis". 

2006 tilldelades Friis Svenska statens konstnärsstipendium på 90 000 kronor (Ur bildkonstnärsfonden)

I februari 2007 utställde Friis i Stadshallen i Lund under rubriken "Retrospektivt 1972 - 2006

2008 inleddes med två utställningar; jan - febr. i Karlshamns Konsthall under rubriken Samtidsskildringar samt febr. - mars i Galleri New Form. Mellan mars-maj  utställde Friis i Klippans resp. Sandvikens Konsthallar och under okt - nov i Väsby Konsthall resp. Vetlanda Museum.

2009 tilldelades Friis 1000 000 kronor ur Emil Olssons stipendiefond, förvaltad av Malmö Konstmuseum.

Under hösten 2009 blev Friis inbjuden till en samlingsutställning arrangerad av Galleri Signal under rubriken "Parallell historia - Skånes konstarenor 1968 - 2008.

Till skillnad mot tidigare perioder är Friis' produktion 2004 - 06 mycket liten. Endast ett 15-tal verk blir till! Samma tendens finns under 2007. Orsaken till denna dramatiska produktionsminskning är enligt Friis, dels själva målningstekniken och de stora formaten på oljemålningarna vilket gör att utförandet tar avsevärt längre tid än tidigare, dels att Friis under lång tid var sysselsatt med att samla in och katalogisera hela sin bildproduktion från sina ungdomsbilder på 30- och 40-talen fram till dags dato. Detta med tanke på att det eventuellt en gång skulle vara möjligt att publiceras. Mycket av detta omfattande material ligger som grund för denna presentation.

 

Tel: Allan Friis: 046-29 24 02

Kontakt

In English

 

Flykten 

 2004, 91 x 124 cm.

Såld

Flykten 2

2004, 103 x 133 cm

Såld

Helikoptern, 

2004, 101 x 132 cm.

Såld

Hoppet, 

2004, 96 x 131 cm. 

Såld

Spela jo-jo, 

2004, 95 x 133 cm.

Såld

Utsikt från ett fönster I

2004, 102 x 130 cm.

Såld

Roparen, 

2005, 95 x 134 cm. 

 

 

Väktarna, 

2005, 98 x 130 cm. 

 

 

 

Bankers Trust

2005, 103 x 133 cm. 

Såld

 

Finansvalpen, 

2005, 99 x 130 cm.

Såld

 

Intervention

2005, 103 x 133 cm. 

Såld

 

Monumentet, 

2005, 75 x 102 cm.

 

Sammanbrottet,

2005, 90 x 125 cm.

Såld

 

Undergången

2005, 93 x 135 cm.r

 

 

Fossil och byggnad

2006, 134 x 90 cm.

 

 

Invasionen

2006, 64 x 90 cm.

Såld

 

OBS denna bild är försvunnen

Hemkomsten

2006, 75 x 95 cm.

efterlysning

 

Byggnader

2006, 70 x 90 cm.

 

 

Monumentet

2006. 92 x 126 cm. 

 

 

I karantän

2006, 100 x 130 cm.

Såld

Ankomsten

2006, 62 x 89 cm.

Såld

 

Tillflykten

2006, 83 x 112 cm.

 

 

 

Intrång

2006, 90 x 127 cm. 

 

 

 

 

Dressyren,

2006, 85 x 123 cm. 

Såld

 

 

 

Samtal mellan maskiner

2006, 94 x 127 cm

Såld

 

Instruktionen

2006, 78 x 95 cm.

 

Utsikt från ett fönster II

2007, 99 x 130 cm.

 

 

Familjen

2007, 95 x 143 cm.

 

 

 

Fallande staty

2007, 132 x 91 cm.

Såld

 

 

Offret

2007, 96 x 138 cm.

 

 

 

Tecken i skyn

2007, 66 x 83 cm.

Såld

 

Uppdraget

2007, 110 x 86 cm.

 

 

 

 

Vittnet

2007, 140 x 92 cm.

Såld

 

Utbrottet

2007, 131 x 91 cm.

Såld

En helt vanlig dag

2007, 81 x 140 cm. 

Såld

 

Mötesplatsen

2007, 105 x 139 cm. 

-

 

 

Implosion

2008, 89 x 119 cm. 

 

 

Sjunkande byggnad

2008, 142 x 91 cm.

Såld

Målsökning 1

2008, 100 x 100 cm.

 

Målsökning I2

2008, 103 x 87 cm

 

Mörkrets Furste

2008, 143 x 96 cm.

Såld

Belöningen

2008, 84 x67 cm.

Såld

Maktspråk

2008, 72 x 81 cm. 

 

 

 

Konspirationen. 

2008, 96 x 139 cm

Såld

 

 

 

Mytiskt landskap I

2008, 84 x 79 cm.

Såld

 

 

Tornspel

2009, 90 x 137 cm

 

 

Tornen

2008, 57 x 75 cm

 

 

Ämnesomsättning

2009, 80 x 128 cm

Såld

 

Vit gestalt

2009, 65 x 95 cm

 Såld

Vit gestalt 2.

2009, 53 x 80 cm

 

Organisk kommunikation 1

2009. 59 x 79 cm

Såld

Dagen efter

2009, 62 x 83 cm

 

Kl 5 på eftermiddagen

2009, 57 x 88 cm

 

Staden

2009, 63 x 84 cm

 

 

Oförutsedd reaktion

2009, 81 x 59 cm

 

 

Tidigt på morgonen I

2009, 63 x 84 cm

Såld

 

Tidigt på morgonen II

2009, 85 x 62 cm

Såld

 

Molnet

2009, 83 x 63 cm

Såld

 

Impact III

2009, 48 x 61.55 cm

 

 

Impact 2

2009, 43.5 x 44 cm

 

 

Rekognosering

2009, 48 x 59 cm

 

 

Utsikt från ett fönster 2

2009, 57 x 77 cm

:-

 

Svävande arkitektur

2009, 42 x 44 cm

 

 

 

 

 

 

 

Till sal 0, 1936 - 1949

Till sal 1 1948 - 52

Till sal 2, 1953 - 54

Till sal 3, 1955 - 63

Till sal 4, 1964 - 66

Till sal 5 1967 - 69

Till sal 6 1970 - 79

Till sal 7, 1980 - 89

Till sal 8, 1990 - 91

Till sal 9, 1992 - 93 

Till sal 11, 1996 - 2003

Till sal 13.  Nutid 2010 - 

 

Se utställningar: 2008

Karlshamns Konsthall

Sandvikens Konsthall

Väsby Konsthall

Vetlanda Museum

Kontakt

 046-29 24 02

 

Se Hovet 2006