Posters by Allan Friis

 

Samtliga bilder ingår i serien "Vi sitter i samma båt" och tillhör gruppen politiska affischer från 1968 -74. De har utställts på bokkaféer och bibliotek runt om i landet under 70-talet och är tryckta i mellan 100 x 300 ex. Storleken skiftar kring 40 x 60 cm utom en som är 100 x 70  cm. samtliga är signerade Allan Friis samt årtal. Affischerna bygger på tuschmålningar dels i format c:a 160 x 230 cm, dels i format 100 x 70 cm och har utställts i ett antal konsthallar och konstmuseer i Sverige mellan åren 1973 - 78.

I slutet av 60-talet insåg ett antal bildkonstnärer att konsten inte kunde ställa sig utanför den brutala verklighet och råa cynism, som rådde i världen; USA:s terrorkrig mot Vietnam, militärkupper, polisvåld, utslagning, maktmissbruk, miljöförstöring, oroligheter på arbetsmarknaden, upplopp, m.m., företeelser som nu är aktuellare än någonsin om man t.ex. byter ut Vietnam mot Irak. Man ansåg att det var moraliskt oansvarigt för konstnärer att fortsätta stänga in sig i sina ateljéer och måla själstillstånd eller sofistikerade formexperiment för en elit av införstådda. Man ville delta i debatten, ta ställning, agitera och påverka med sin konst, även med de risker det innebar för den konstnärliga karriären i den esoteriska, etablerade konstsfären.

Det var viktigt att konsten inte fick marginaliseras som estetiska njutningsobjekt. Istället ville man använda den som verktyg för förändring och blottläggning av sociala och ekonomiska missförhållanden. Denna inställning hade konstnärerna gemensamt med andra grupper kulturarbetare inom musik, film och teater, vilka ofta agerade i gemensamma projekt.

Sedan mitten av 80-talet talar man i kritiker- och s.k. curatorkretsar föraktfullt om 68-konst om sådan konst som i klartext belyser sociala samhälleliga problemområden. Med en sådan rigid kritikerinställning måste man också ifrågasätta, inte bara 20-talets expressionister som t.ex. George Grosz och Käthe Kollwitz, utan även berömdheter som Delacroix och Fransisco de Goya. För att inte tala om mexikanaren Diego Rivera! De om några har varit tydliga och talat i klartext i sitt bildspråk och avsiktligt försökt undvika konstnärlig mångtydighet, ett uttryck som numera är honnörsordet för dagen i kritikerkretsar.

De nu visade affischerna sträcker sig från 1968 med "Hej" och Bla, Bla fram till 1975 med "Fascismens ansikte". Samtliga affischer är gjorda efter betydligt större original. "Miljöns påverkan" t.ex. är en tuschmålning i format 160 x 220 cm. Den hänger sedan två år tillbaka på Lärarhögskolan i Malmö under namnet "Entartete Kunst" omgärdad av taggtråd från andra världskriget. Se exempel.

Under större delen av 70-talet var originalen utställda på en rad konsthallar i Sverige. Några av dem deltog i en vandringsutställning i Sovjetunionen, bl.a. i Moskva, Leningrad, Kiev och Riga. Affischerna utställdes under samma tid på en rad bibliotek och bokkaféer runt om i landet.

Att jag nu åter visar affischerna, beror på att de frågor, som de belyser, är aktuellare än någonsin och att tillståndet i världen har radikaliserat stora ungdomsgrupper som organiserat sig och aktivt verkar som opinionsbildare.

Totalt finns ett par 100-tal signerade affischer kvar från 70-talet.

OBS: Affischerna säljes direkt av konstnären. Inga mellanhänder.

 

 

Klicka på bilderna för att få dem större

120:-

120:-

100:-

200:-

90:-

 

120:-

 

110:-

 

80:.-

 

200:-

 

200:-

 

Såld

 

Såld

 

Såld

 

 

 

 

 

dSåld

 

SåldSåld

 

 

 

Såld

 

 

 

50:-

660
Vår lyckliga stund

 

Såld

 

Såld

Snart i tryck

 

FinnFinns endast som svart/vitt i linoleumsnitt

100:-

 

 

FinnFinns endast som svart/vitt i linoleumsnitt

100:-

 

 

Såld

 

 

Såld

 

 

 

OBS

Se boken innehållande  Allan Friis' samtliga Politiska bilder  och deras historia

Se Allan Friis' Testbilder


Se Allan Friis' videoklipp

 

OBS: Specialerbjudande av grafik

 

Affischerna är till salu. De skickas rullade i en papptub.

Betalning kan ske via Plusgiro eller brev.

Beställningar:

Tlf. 046-29 24 02
e-mail: allan.friis@swipnet.se

(Alla priser är exklusive porto)

 

Se även Allan Friis Museum